''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualności


Zmiany zasad udzielania dofinansowań!

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje, iż ze względu na:

  • Zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

  • Zmianę wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”;

  • Informacje otrzymane podczas szkolenia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Uległy nieznacznej zmianie zasady dofinansowania udzielanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Osoby zainteresowane proszone są o zweryfikowanie swojej wiedzy podczas szkoleń organizowanych przez LGD w związku z naborami planowanymi na IV kwartał 2016 roku. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc szkoleń będą umieszczone wkrótce.Goście ze Szwajcarii w Bieszczadach

W dniach 01-09.10.2016 r. odwiedziła nasz region delegacja szwajcarska. Goście z kantonu Appenzelle zwiedzili wysokie Bieszczady, ale mieli także okazję pojeździć na drezynach i skosztować pyszności naszej kuchni przy dźwiękach melodii pogranicza oraz zasmakować piwa w Ursa Maior. Odwiedzili m.in. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, Lwów i Skansen w Sanoku. Pomimo kiepskiej pogody udało się nawet zorganizować grzybobranie i wspólne ognisko.

Przypomnijmy pokrótce najważniejsze etapy budowania współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku:

- w roku 2013 w ramach projektu pt. „Ku lepszej przyszłości" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 15 przedstawicieli (z trzech sektorów i wszystkich gmin) naszej LGD odbyło wizytę studyjną do Szwajcarii. Jej efektem była m.in. realizacja przez Gminę Olszanica projektu pt. "Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach" oraz przez LGD projektu pt. „Łączmy siły dla turysty” z programu Alpy-Karpatom; - w roku 2014 przedstawiciele kantonu Appenzelle dwukrotnie brali udział w Alpejsko-Karpackim Forum Współpracy organizowanym w Rzeszowie. Kilkudniowy pobyt w Polsce umożliwił naszym gościom odwiedzenie naszego obszaru;

- w listopadzie 2015 roku miała miejsce kolejna nasza wizyta w Szwajcarii, a jej najważniejszym punktem była organizacja „Dnia Bieszczad” w Heiden. W programie tego wydarzenia była min. prezentacja multimedialna pt. „Bieszczady” – wykład o Bieszczadach w języku niemieckim, a także prezentacja promocyjnego filmu o Bieszczadach. Zwieńczeniem spotkania był wspólny wieczór, gdzie zostały zaprezentowane specjały kuchni bieszczadzkiej, muzyka karpacka - koncert Kapeli „Watra” oraz wystawa obrazów i fotografii pt. Bieszczady: natura i kultura w Genossenschaft Hotel Linde w Heiden. Podczas wizyty odbyło się również spotkanie partnerskie z włodarzami Heiden i szefem Promocji regionu Appenzelle, spotkanie stanowiło dobrą okazję do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa, ochrony środowiska i turystyki. W przygotowanie i organizację tej wizyty włączyły się nasze gminy członkowskie, przewodnicy i przedsiębiorcy z branży turystycznej.

Mamy nadzieję, że październikowa wizyta gości ze Szwajcarii zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami, które przyczynią się do rozwoju lokalnego.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas przy organizacji tej wizyty studyjnej.

Więcej informacji:
Galeria zdjęćLepszy rydz niż nic!

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza 1 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

Więcej informacji:
Plakat
RegulaminKomunikat!

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje że, ze względu na udział pracowników biura LGD w szkoleniu w dniu 26.09.2016 r. Biuro LGD będzie nieczynne.


Działaj Lokalnie

Nasze Stowarzyszenie działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Działaj Lokalnie". Poniżej prezentujemy główne założenia projektu:.

Aktywne Bieszczadzkie NGOZaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków dnia 26.08.2016 r. na godzinę 16.00 do Pubu Życie w Ustjanowej Górnej nr 196 koło Ustrzyk Dolnych (przy trasach Narciarstwa Biegowego oraz Nordic Walking).

Więcej informacji:
Posiedzenie Walnego Zebrania CzłonkówZapraszamy do Olszanicy!

Zapraszamy do Olszanicy na PODKARPACKĄ LETNIĄ AKADEMIĘ MUZYKI

Więcej informacji:
PlakatKomunikat!

Informujemy, że z dniem 16.08.2016 r. uruchamiamy biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady” (punkt informacyjno-konsultacyjny) zgodnie z zapisami strategii.

Adres: budynek Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38- 500 Sanok, piąte piętro, pokój 511.

tel. 13 465 65 80 w. 105Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej!

Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej na Festiwal Twórczości Ludowej 28 sierpnia 2016 roku.

Więcej informacji:
PlakatZapraszamy do Brzegów!

Zapraszamy do Brzegów 15.08.2016 na Święto Ziół i Kwiatów

Więcej informacji:
PlakatDotacje na START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 32 instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji:
Lista projektów

Poniżej informacje na temat dwóch projektów dotacyjnych, które będzie realizować Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku.

Skuteczny przedsiębiorca
Moja firmaZapraszamy na tegoroczne Święto Chleba!

Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba 6 i 7 sierpnia do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

Więcej informacji:
PlakatZapraszamy do Zatwarnicy!

Zapraszamy do Zatwarnicy na Kiermasz Bojkowski 7 sierpnia 2016r.

Więcej informacji:
PlakatPlanowana zmiana Rozporządzenia

Informujemy o planowanej zmianie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link do projektu zmiany w/w Rozporządzenia, co może przyczynić się do modyfikacji harmonogramu planowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" naborów wniosków oraz warunków otrzymania przez Wnioskodawców pomocy.

Więcej informacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286301Zapraszamy do Myczkowiec!

Zapraszamy do Myczkowiec 7 sierpnia na Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne

Więcej informacji:
PlakatX Kermasz Karpackich Smaków!Więcej informacji:
PlakatZapraszamy do Lutowisk!

Zapraszamy do Lutowisk 13 sierpnia na X Dzień Żubra.

Więcej informacji:
Plakat
Program imprezyZaproszenie!

Zapraszamy na II Bieszczadzki Festiwal Sztuk, który odbędzie się 06 sierpnia 2016 r. w Czarnej. Więcej informacji w załączeniu.

Więcej informacji:
PlakatLokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersjami elektronicznymi dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej ARiMR, link poniżej:

Więcej informacji
LinkZaktualizowany harmonogram naborów wniosków PROW 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Pana Ryszarda Zarudzkiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym harmonogramem.

Plik do pobrania
Harmonogram planowanych naborow wnioskow PROW_2014-2020 do 30.06.2017rZaproszenie!

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja zapraszamy na dobre i zdrowe tradycyjne jedzonko do Kołaczyc na Galicyjski Jarmark zdrowej żywności, 6 sierpnia (sobota) od godz. 10.00

Więcej informacji:
PlakatZapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody

Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody, które odbędzie się 24 lipca 2016r w Dwerniku. Więcej informacji w załączeniu.

Więcej informacji:
PlakatZapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły

Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się 31 lipca 2016r. w Pszczelinach gm. Lutowiska. Więcej informacji w załączeniu.

Więcej informacji:
PlakatZaproszenie na imprezę promocyjną

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z Zapraszamy na Karpacki Jarmark Turystyczny do Ustrzyk Dolnych - 22-23.07.2016 r. Więcej informacji w załączeniu

Więcej informacji:
PlakatWynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.06.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 2 Zarządu LGD z dnia 20.06.2016 r w składzie:

1. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

2. Antoni Szewczyk - Członek Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

3. Paweł Wdowiak - Reprezentant Gminy Sanok w LGD, Sekretarz Gminy Sanok

w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
Panią Agnieszkę Ciepluch..Konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Więcej informacji:
1. KonkursFestyn Rodzinny w Łodynie
18.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00

W programie imprezy:

- występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie,

- występy grupy animatorów „Fiku-Miku” z Rzeszowa,

- wystawa eksponatów z Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych,

- wielki konkurs plastyczny,

- występy muzyczne,

- konkursy sportowe,

- poczęstunek.

Organizatorzy: grupa nieformalna - Aktywne chłopaki z Łodyny, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łodynie, Sołtys, Rada Sołecka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Łodynie, Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”..

Więcej informacji:
1. PlakatZmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z podpisaną umową ramową i wdrażaną procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod adresem http://www.lgd-zielonebieszczady.pl .

Mając na uwadze złożoność procedury oraz termin dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na "Formularzu proponowanych zmian w LSR" do dnia 17 czerwca br.

Więcej informacji:
1. Harmonogram
2. Formularz zmianAkademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Dwie grupy nieformalne zwróciły się do naszej LGD o pomoc w przygotowaniu wniosków do programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" (http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl ).

Nasze Stowarzyszenie udzieliło im pomocy oraz osobowości prawnej, a oba wnioski otrzymały dofinansowanie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat każdej z inicjatyw. Poniżej prezentujemy główne założenia obu projektów:

Więcej informacji:
1. Trzej muszkieterowie w akcji
2. Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowejSzkolenia Rady

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” zapraszamy na pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń dla członków Rady LGD i pracowników biura, które rozpocznie się 17.06.2016 r. o godzinie 9.00 w Zagrodzie Magija w Orelcu.

Materiały szkoleniowe:
1. Statut Stowarzyszenia
2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów Grantowych
3. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
6. Regulamin RadySpotkanie grupy roboczej ds. LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków Grupy Roboczej ds. LSR na 16.06.2016 r. na godzinę 11.00 do Gościńca Rabe.

Adres: Rabe 36, Gmina Czarna.

Tematem posiedzenia będzie konsultacja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 15.06.2016 do godziny 10.00.Walne zebranie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD „Zielone Bieszczady” na Walne Zebranie Członków dnia 10.06.2016 r. na godzinę 12.00 do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, koło Ustrzyk Dolnych.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" za 2015 rok.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do statutu (dodanie celu działalności- ochrona przyrody oraz wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany Ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura, etapy wdrażania LSR.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 09.06.2016 r. do godziny 10.00.

Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 10.06.2016 r. o godzinie 12:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia."Czas na staż" II

Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu "Czas na staż" w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji:
Ogłoszenie
PlakatWynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 24.05.2016 r w składzie:

1. Małgorzata Gądela – Wiceprezes Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”

2. Lucyna Sobańska – Sekretarz Rady LGD „Zielone Bieszczady”

3. Michał Markulis – Asystent Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady”

w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
Panią Marlenę Błyskal.Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisana

Dnia 23 maja br. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”. W ramach zawartej umowy LGD będzie dysponowało kwotą 7 911 000 PLN na realizację celów zawartych w strategii, z czego na wdrażanie 6 300 000 PLN, 126 000 PLN na projekt współpracy oraz 1 485 000 PLN na funkcjonowanie i aktywizację.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi rozpoczęcie działań związanych z ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Już w III kwartale 2016 planowane są pierwsze nabory wniosków.

Załączniki do umowy:

1. Lokalna Strategia Rozwoju.

2. Harmonogram planowanych naborów.

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

7. Regulamin Rady


Rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020