''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bież±cych i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Lista członków Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”
stan na dzień 26.08.2016 rSektor Publiczny:

1. Gmina Czarna – Magdalena Nieckula
2. Gmina Lutowiska – Jakub Doliwa
3. Gmina Olszanica – Alicja Gruza
4. Gmina Solina – Jacek Makulski
5. Gmina Ustrzyki Dolne – Joanna Socha-Kotula
6. Gmina Tyrawa Wołoska – Marian Kurasz
7. Gmina Sanok – Paweł Wdowiak
8. Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego – Katarzyna Dutka
9. Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku – Krzysztof PeckaSektor społeczny i mieszkańcy:

1. Antoni Szewczyk
2. Marek Sabara
3. Danuta Zawada
4. Stowarzyszenie „Zatwarnica” – Magdalena Stanisławska
5. Krystyna Wronowska
6. Alina Łukaszczuk
7. Magdalena Demkowicz
8. Agnieszka Magda – Pyzocha
9. Lucyna Sobańska
10. Rafał Gnot
11. Fundacja Bieszczadzka – Bogusław Pyzocha
12. Ewelina Widomska
13. Ilona Doliwa
14. Grzegorz Mokrzycki
15. Marta Niwczyk
16. Michał Regiel
17. Małgorzata G±dela
18. Stowarzyszenie Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne” – Mirosław Krupa
19. Krystyna Magdziarczyk
20. Małgorzata Wołoszyn
21. Bogumiła Wieczorek
22. Anna Sidorska
23. Adam Wojtowicz
24. Marek Wolanin
25. Krystyna Blok
26. Elżbieta Nitka
27. Michał Markulis
28. Czesław Cioć
29. Marcin Marcinkowski
30. Jacek Przybyła
31. Marlena Błyskal
32. Agnieszka CiepluchSektor gospodarczy:

1. Marcin Budzyk – przedsiębiorca – Stadnina Koni „Forta”
2. Janusz Demkowicz – przedsiębiorca – Janusz Demkowicz „DEBIES”
3. Arkadiusz Kuc – przedsiębiorca – Bar-Restauracja „NiedĽwiadek”
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brzegach Dolnych – Agata Bartosik
5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ustrzykach Dolnych – Andrzej Cioć
6. Iwona Woch – przedsiębiorca – Usługi Doradcze i Szkoleniowe
7. Piotr Hołubowski – przedsiębiorca – Piotr Hołubowski Usługi Muzyczne
8. Mateusz Przygoda – przedsiębiorca – Mateusz Przygoda „Parakurs”
9. Zenon Bodnar – przedsiębiorca – PHU Zenon Bodnar
10. Anna Pikuła – przedsiębiorca – Rabe – Anna Pikuła
11. Michał Popiel – przedsiębiorca – Popielsan
12. Bartłomiej K±dziołka – przedsiębiorca – Bartłomiej K±dziołka Szkolenie Sportowe, Usługi Transportowe
13. Tomasz Czapor – przedsiębiorca – Usługi Le¶ne Tomasz Czapor