''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dokumenty
Procedura wyboru i oceny operacji własnych

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD
- Załącznik nr 1 formularz zgłoszenia
- Załącznik nr 2 karta oceny wykonawców
- Załącznik nr 3 karta oceny wstępnej
- Załącznik nr 4 karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnejRegulamin

Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady"


Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Załącznik nr 4 do umowy ramowej:

Załącznik nr 4 do umowy ramowej - Regulamin organu decyzyjnego - po zmianach.


Załącznik nr 5 do umowy ramowej:

Załącznik nr 5 do umowy ramowej - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - po zmianach.


Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3: Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - po zmianach.
    - Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji
    - Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji
    - Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji
    - Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji


Załącznik nr 8:

Załącznik nr 8: Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców - po zmianach


Załącznik nr 9:

Załącznik nr 9: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - po zmianachWzory wniosków i instrukcji :

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ad. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - dotyczy operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz inkubatorów.

  Ad. II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczejUmowa ramowa wraz z załącznikami:

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23 maja 2016 roku
2. Harmonogram planowanych naborów.
3. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców.
4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (innych niż granty).
5. Procedura oceny i wyboru operacji (innych niż granty).
6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
7. Regulamin Rady
8. Regulamin Biura wraz z załącznikami.
    - Procedura udzielonego doradztwa.
9. Plan szkoleń
10. Lista kodów PKD branż kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania:
    - Rozwijanie działalności gospodarczej
    - Podejmowanie działalności gospodarczej
Aneksy do umowy

Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Aneks nr 5
Aneks nr 6
Aneks nr 7
Aneks nr 8
Aneks nr 9
Aneks nr 10
Aneks nr 11
Aneks nr 12
Plan działania:

Plan komunikacji
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 rokRealizacja planu komunikacji na 2023 rok
Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Adresaci
działania / grupa docelowa
Data Zaproszenie
/Informacja/ Link
Galeria
Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu dla mieszkańców, liderów lokalnych, wnioskodawców (spotkanie refleksyjne) Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 21.02.2022 Zaproszenie FotogaleriaRealizacja planu komunikacji na 2022 rok
Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Adresaci
działania / grupa docelowa
Data Zaproszenie
/Informacja/ Link
Galeria
Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu dla mieszkańców, liderów lokalnych, wnioskodawców (spotkanie refleksyjne) Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 22.02.2023 Zaproszenie FotogaleriaRealizacja planu komunikacji na 2021 rok
Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Adresaci
działania / grupa docelowa
Data Zaproszenie
/Informacja/ Link
Galeria
Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu dla mieszkańców, liderów lokalnych, wnioskodawców (spotkanie refleksyjne) Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 28.09.2021 Zaproszenie FotogaleriaW roku 2021 Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" współfinansuje 7 lokalnych imprez. W trakcie imprez funkcjonował punkt konsultacyjny LGD o Programie. Poniżej plakaty oraz fotorelacja z odbytych spotkań.
Gmina: Data: Miejsce: Impreza: Galeria:
Ustrzyki Dolne 30.07.2021 Ustrzyki Dolne Ludowizna Fotorelacja
Czarna 07.08.2021 Czarna VI Bieszczadzki Festiwal Sztuk Fotorelacja
Solina 07.08.2021 Polańczyk Gwiazdy Pod Gwiazdami Koncert Roksany Węgiel Fotorelacja
Lutowiska 08.08.2021 Lutowiska Piknik Strażacki Fotorelacja
Olszanica 14.08.2021 Uherce Mineralne Święto Pieczonego Ziemniaka Fotorelacja
Sanok 04.09.2021 Stróże Małe Kino plenerowe
"Z pejzażem w tle"
Fotorelacja
Tyrawa Wołoska 29.08.2021 Tyrawa Wołoska Festiwal Twórczości Ludowej FotorelacjaRealizacja planu komunikacji na 2020 rok
Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Adresaci
działania / grupa docelowa
Data Zaproszenie
/Informacja/ Link
Galeria
Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu dla mieszkańców, liderów lokalnych, wnioskodawców (spotkanie refleksyjne) Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 07.02.2020 Zaproszenie Fotogaleria
Wizyta studyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru 20-21
08.2020
Zaproszenie FotogaleriaRealizacja planu komunikacji na 2019 rok
Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Adresaci
działania / grupa docelowa
Data Zaproszenie
/Informacja/ Link
Galeria
Targi - impreza targowo - promocyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 24-25
01.2019
Zaproszenie Fotogaleria
Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu dla mieszkańców, liderów lokalnych, wnioskodawców (spotkanie refleksyjne) Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane defaworyzowane 26.02.2019 Zaproszenie Fotogaleria
Wizyta studyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru 10-12.
04.2019
Zaproszenie Fotogaleria
Targi - impreza targowo - promocyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 11.05.2019 Zaproszenie Fotogaleria
Wizyta studyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru 11-12.
10.2019
Zaproszenie Fotogaleria
Targi - impreza targowo - promocyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 06-07.
12.2019
Zaproszenie FotogaleriaW roku 2019 Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" współfinansuje 7 lokalnych imprez. W trakcie imprez funkcjonował punkt konsultacyjny LGD o Programie. Poniżej plakaty oraz fotorelacja z odbytych spotkań.
Gmina: Data: Miejsce: Impreza: Galeria:
Lutowiska 06.07.2019 Lutowiska XVIII Powojenne Targi Końskie Fotorelacja
Solina 21.07.2019 Bukowiec Dzień Drwala Fotorelacja
Czarna 03.08.2019 Czarna Górna V Bieszczadzki Festiwal Sztuk Fotorelacja
Ustrzyki Dolne 03-04
08.2019
Ustrzyki Dolne Święto Chleba Fotorelacja
Sanok 11.08.2019 Mrzygłód XIII Kermesz Karpackich Smaków Fotorelacja
Tyrawa Wołoska 01.09.2019 Tyrawa Wołoska Festiwal Twórczości Ludowej Fotorelacja
Olszanica 14.09.2019 Zwierzyń Festiwal Wędkarstwa Muchowego "Vision Fly Fishing Festival" FotorelacjaRealizacja planu komunikacji na 2018 rok
Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Adresaci
działania / grupa docelowa
Data Zaproszenie
/Informacja/ Link
Galeria
Szkolenie dla grup defaworyzowanych Zgodnie z diagnozą LSR grupami defaworyzowanymi została określona młodzieży osoby 50+ 16.01.2018 Zaproszenie Fotogaleria
Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu dla mieszkańców, liderów lokalnych, wnioskodawców (spotkanie refleksyjne) Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 16.02.2018 Zaproszenie Fotogaleria
Wizyta studyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru 23-24
03.2018
Zaproszenie Fotogaleria
Targi - impreza targowo - promocyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 7-8
12.2018
Zaproszenie FotogaleriaW roku 2018 Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" współfinansuje 7 lokalnych imprez. W trakcie imprez funkcjonował punkt konsultacyjny LGD o Programie. Poniżej plakaty oraz fotorelacja z odbytych spotkań.
Gmina: Data: Miejsce: Impreza: Galeria:
Solina 22.07.2018 Bukowiec Dzień Drwala Fotorelacja
Czarna 04.08.2018 Czarna Górna Bieszczadzki Festiwal Sztuk Fotorelacja
Ustrzyki Dolne 04-05
08.2018
Ustrzyki Dolne Święto Chleba Fotorelacja
Lutowiska 05.08.2018 Zatwarnica Kiermasz Bojkowski Fotorelacja
Tyrawa Wołoska 26.08.2018 Tyrawa Wołoska Festiwal Twórczości Ludowej Fotorelacja
Sanok 30.09.2018 Pakoszówka VII Biesiada Pakoszowska Fotorelacja
Olszanica 17.11.2018 Uherce Mineralne Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica FotorelacjaRealizacja planu komunikacji na 2017 rok
Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Adresaci
działania / grupa docelowa
Data Zaproszenie
/Informacja/ Link
Galeria
Targi - impreza targowo - promocyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru w tym grupy defaworyzowane 29-30
07.2017
Zaproszenie Fotogaleria
Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu dla mieszkańców , liderów lokalnych, wnioskodawców Wszyscy
potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane
07.04.2017 Zaproszenie Fotogaleria
Szkolenie dla grup defaworyzowanych Zgodnie z
diagnozą LSR grupami defaworyzowanymi została określona młodzieży osoby 50+
06.06.2017 Zaproszenie Fotogaleria
Wizyta studyjna Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru. 19-20
10.2017
Zaproszenie FotogaleriaW roku 2017 Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" współfinansuje 7 lokalnych imprez. W trakcie imprez funkcjonował punkt konsultacyjny LGD o Programie. Poniżej plakaty oraz fotorelacja z odbytych spotkań.
Gmina: Data: Miejsce: Impreza: Galeria:
Solina 23.07.2017 Bukowiec Dzień Drwala Fotorelacja
Lutowiska 30.07.2017 Pszczeliny II Bieszczadzkie Święto Pszczoły w Pszczelinach Fotorelacja
Czarna 05.08.2017 Czarna Górna III Bieszczadzki Festiwal Sztuk Fotorelacja
Ustrzyki Dolne 5-6.08.2017 Ustrzyki Dolne Święto Chleba "Od ziarenka do bochenka" Fotorelacja
Tyrawa Wołoska 20.08.2017 Tyrawa Wołoska Festiwal Twórczości Ludowej Fotorelacja
Sanok 20.08.2017 Mrzygłód XI Kermesz Karpackich Smaków Fotorelacja
Olszanica 18.11.2017 Uherce Mineralne Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica FotorelacjaRealizacja planu komunikacji 2016:

W 2016 roku Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" współfinansowała w ramach środków PROW 2014-2020 (przeznaczonych na aktywizację społeczności lokalnej)
7 lokalnych imprez. W trakcie imprez funkcjonował punkt konsultacyjny i rozdawane były materiały informacyjno-promocyjne.
Poniżej plakaty oraz fotorelacja z odbytych spotkań.
Gmina: Data: Impreza: Galeria:
Ustrzyki Dolne 22-23.07.2016 Karpacki Jarmark Turystyczny Fotorelacja
Lutowiska 31.07.2016 Bieszczadzkie Święto Pszczoły Fotorelacja
Czarna 06.08.2016 II Bieszczadzki Festiwal Sztuk Fotorelacja
Solina 07.08.2016 Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne Fotorelacja
Sanok 14.08.2016 X Kermesz Karpackich Smaków Fotorelacja
Tyrawa Wołoska 28.08.2016 Festiwal Twórczości Ludowej Fotorelacja
Olszanica 19.11.2016 Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich Fotorelacja

Ulotka informacyjno-promocyjna z mapą obszaru LGD


Zestawienie rzeczowo-finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2022

I Informacja monitorująca realizację operacji
II Informacja monitorująca realizację operacji
III Informacja monitorująca realizację operacji
IV Informacja monitorująca realizację operacji
V Informacja monitorująca realizację operacji
VI Informacja monitorująca realizację operacji
VII Informacja monitorująca realizację operacji
VIII Informacja monitorująca realizację operacji
IX Informacja monitorująca realizację operacji