Umowy o powierzenie grantu podpisane!

Z przyjemnością informujemy, że 11 lipca 2022 r. w siedzibie LGD „Zielone Bieszczady” w Orelcu zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację zadań grantowych. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" - Pani Iwona Woch. Przypomnijmy LGD podpisała w dniu 27 czerwca 2022 roku z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 01965-6935-UM0923339/22 na realizację projektu grantowego pt.  Działania promujące obszar LGD „Zielone Bieszczady” na łączną wartość 120 000,00 zł. Środki te trafią do 6 ngo z obszaru działania LGD "Zielone Bieszczady", tj.:

- Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej, tytuł zadania: Wędrówka kulinarna po obszarze LGD "Zielone Bieszczady". W ramach zadania zostanie wydana publikacja w nakładzie 1000 szt., obejmująca zarówno przepisy potraw tradycyjnych jak i walory turystyczne - takie połączenie jest bardzo ciekawym i atrakcyjnym sposobem przedstawienia regionu. Wydany materiał przyczyni się do popularyzacji produktów lokalnych obszaru LGD wśród mieszkańców i turystów.

- Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu, tytuł zadania: Obrazki z historią w tle. Zadanie zakłada wykonanie 300 zestawów kartek pocztowych, każdy zestaw zawierać będzie 35 szt. pojedynczych widokówek/fotografii opartych na historii, kulturze i tradycji obszaru LSR. Widokówki będą też dostępne w postaci plików z możliwością umieszczenia na stronie internetowej czy profilu Facebook.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Wujskiem, tytuł zadania: „Apetyt na tradycję”- publikacja promująca tradycje kulinarne regionu. W ramach zadania zostanie wydana publikacja w nakładzie 500 szt. promująca kuchnie tradycyjną, a także członkinie KGW od lat aktywnie zaangażowane w odtwarzanie, propagowanie i utrwalanie regionalnych tradycji. Ponadto, znajdą się w niej również informacje nt. możliwości przygotowania tradycyjnej zdrowej żywności.

- Fundacja "Na Fali", tytuł zadania: "Pod Wiatr" - promocja turystyki wodnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady". Zadanie zakłada nagranie dwóch filmów promujących obszar LSR oraz spotu  (mini zwiastun) kierujący do stron, gdzie będzie można obejrzeć filmy. Filmy mają mieć charakter promocyjno-informacyjno-edukacyjny z elementami rozrywki i integracji społeczności lokalnej. Zadanie ma propagować plusy aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym, dobre i bezpieczne praktyki podczas wypoczynku nad wodą, poprawienie świadomości z zakresu ochrony środowiska oraz dać możliwość spróbowania swoich sił w żeglarstwie poprzez udział w rejsie czy regatach.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Caryńskiej, tytuł zadania: Echem po Połoninie. W ramach zadania zostanie wydany zestaw 2-płytowy (I cz. poezja śpiewana z elementami górskiej piosenki turystycznej, II cz. szanty) w nakładzie 500 szt. stanowiących spójną całość, prezentującą niezwykłą różnorodność kultury muzycznej obszaru LSR.

- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOŃKA, tytuł zadania: Promocji Bieszczadów nigdy dość!. Zadanie zakłada wydanie 1 płyty w nakładzie 500 szt. i 1 filmu (teledysk). Na wydanej płycie muzycznej znajdą się inspirowane regionem, jego historią i dziedzictwem kulturowym, autorskie utwory członków zespołu muzycznego, którzy pochodzą z gmin należących do LGD oraz filmu (teledysku) obejmującego wybrane walory przyrodnicze i turystyczne z każdej z gmin wchodzących w obszar LSR.

 

Powyższe zadania będą realizowane w ramach przedsięwzięcia 2.1.3  Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR a celem projektu grantowego jest promowanie obszaru LGD „Zielone Bieszczady” poprzez działania związane z wydaniem 9 nośników informacyjnych.

 

Projekt grantowy skupia się na zadaniach, które dotyczą przygotowania i wydania materiałów promujących obszar LSR w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowo-historycznych, w tym infrastruktury lokalnej. Będą one stanowić zarówno formę promocji projektu grantowego, jak i produktów i usług obszaru LGD.

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, angażują również społeczność lokalną do udziału w realizację zadań głównie poprzez gromadzenie materiału do publikacji, filmów i płyt (np. zdjęcia, przepisy, teksty, ciekawe historie, wykonanie) oraz wsparcie przy dystrybucji i promocji.

 

Projekt Grantowy pt.  Działania promujące obszar LGD „Zielone Bieszczady” realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Zapowiada się, że zostanie wydanych wiele interesujących opracowań - zapraszamy do śledzenia naszej www i fb.
Naszym Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji swoich zadań!