''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


NaboryRozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniu: 12.06.2018r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 7/2018trwającego od 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru złożono jeden wniosek.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 7/2018 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych
(data publikacji 30.III.2018 r)


Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 30.04.2018 r., 07.05.2018 r., 15.05.2018 r. oraz 21.05.2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018 trwających od 15.03.2018 r. do 30.03.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naborów złożonych zostało w sumie 8 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 4/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
(data publikacji 23.II.2018 r.)


NABÓR 5/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich.
(data publikacji 23.II.2018 r.)

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje iż w ramach naboru nr 5/2018 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.

NABÓR 6/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych.
(data publikacji 23.II.2018 r.)


Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (limit środków - 810 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich (limit środków - 30 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych (limit środków - 560 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

w zakresie: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych (limit środków - 500 000,00 zł).