''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabory archiwum
Protokół z II posiedzenia
Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 27.01.2017 r., 31.01.2017 r., 02.02.2017 r., 07.02.2017 r., 20.02.2017 r., oraz 22.02.2017 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017 trwających od 19.12.2016 r. do 10.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naborów złożonych zostało w sumie 46 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej
(data publikacji 27.02.2017 r.)


NABÓR 2/2017 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
(data publikacji 27.02.2017 r.)

NABÓR 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej
(data publikacji 1.03.2017 r.)

Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczejInformacja o planowanym terminie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” uprzejmie informuje, że 7 listopada 2016 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

LGD planuje przeprowadzenie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w następujących terminach i zakresie:

Lp.

Planowany termin naboru wniosków

Zakres tematyczny operacji

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru

1.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Podejmowanie działalności

gospodarczej

1 000 000,00 zł

2.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Tworzenie inkubatorów

przetwórstwa lokalnego

500 000,00 zł

3.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Rozwijanie działalności gospodarczej

2 000 000,00 zł

Termin ogłoszenia o naborze wniosków: 2 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: biuro stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych:

Gmina

Data

Miejsce szkolenia

Olszanica

25.11.2016

Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722 Olszanica

Sanok

29.11.2016

Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

Lutowiska

01.12.2016

Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska

Czarna

02.12.2016

Urząd Gminy Czarna, Czarna Górna 74,

38-710 Czarna

Tyrawa Wołoska

06.12.2016

Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191,

38-535 Tyrawa Wołoska

Ustrzyki Dolne

08.12.2016

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Solina

09.12.2016

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,

ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk