''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres programowania 2023-2029Umowa ramowa na lata 2023-2027
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027
Plan komunikacji na lata 2024-2029
Plan komunikacji na 2024
Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na rok 2024Proces konsultacji dokumentacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dobiega końca

W dniu 28.05.2024 r. miało miejsce Walne Zebranie Członków naszej LGD, było ono także okazją do tego by podsumować dotychczasową pracę Grupy Roboczej ds. LSR, Rady, Zarządu oraz biura w zakresie opracowania dokumentacji wewnętrznej do realizacji nowej LSR.

Przypominamy, że proces konsultacji dokumentacji, w tym kryteriów wyboru trwał bardzo długo. Pracowaliśmy w oczekiwaniu na wytyczne - ogólne i szczegółowe, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członkowie Rady i Grupy Roboczej odbyli dwa spotkania: pierwsze 28.11.2023 w biurze LGD oraz drugie 09.02.2024 w Gościńcu Pod Małym Królem w Ustrzykach Dolnych. Merytorycznego wsparcia w zakresie "eko kryteriów" udzieliła nam Fundacja Sendzimira w ramach projektu Zielony Lider. Zaraz po podpisanej 9 stycznia br. umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwróciliśmy się z prośbą o udział w procesie konsultacji. Ponadto, Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu w dniu 26.01.br uczestniczyła w spotkaniu w Zarszynie w LGD "Dorzecze Wisłoka" poświęconemu budowaniu i "reaktywacji" marki - Made in Karpaty. W tym projekcie szwajcarskim uczestniczyliśmy ok. 10 lat temu, jako LGD, ale także wielu przedsiębiorców i ngo z terenu Bieszczad i Beskidu. Inicjatywa naszej partnerskiej LGD by punktować certyfikowane produkty i usługi, przez co nagradzać i motywować do współpracy certyfikowane usługi/produkty w kryteriach dot. przedsiębiorczości zyskała aprobatę. Ponadto, okazją do prezentacji założeń nowej LSR i dyskusji było spotkanie dotyczące programów wsparcia i źródeł finansowania inwestycji EE i OZE, które odbyło się 22 lutego w Zabłotcach oraz spotkanie refleksyjne w dniu 23 lutego w Orelcu. Z branżą turystyczną pod przewodnictwem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Członków Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego spotkaliśmy się w naszej siedzibie 03.01.2024 r.

Dziękujemy wszystkim którzy wsparli nas w tym trudnym procesie opracowania dokumentacji!

Do pobrania:
Procedura oceny i wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dla projektów finansowanych EFRROW
Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji
Procedura wyboru i oceny Grantobiorców
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"Komunikat!

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przedkłada do konsultacji projekty kryteriów:


Uwagi prosimy kierować e-mailowo na adres:
lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź telefonicznie: 513 852 200 do dnia 27.05.2024 r. do godz. 12:00.
Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach.Komunikat!

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami, które dotyczą planowanych w 2024 roku naborów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju firm istniejących i zagród edukacyjnych oraz w nawiązaniu do informacji o wyniku oceny naszej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz tej dotyczącej podpisanej umowy ramowej na kolejną perspektywę finansową informujemy, że pierwsze nabory dotyczące przedsiębiorczości (w ramach EFRR) zaplanowano końcem 2024. Z uwagi jednak na opóźnia w zakresie wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (wytyczne, system obsługi wniosków, itp.) termin ten może ulec zmianie.

W pierwszej kolejności w 2024 roku w ramach EFS+ zaplanowano działania skierowane na:
- Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną;
- Wsparcie szkół na terenach wiejskich;
- Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji

W marcu planujemy spotkanie w zakresie powyższych konkursów grantowych, na które już dziś zapraszamy dyrektorów szkół i pracowników oświaty naszych gmin członkowskich, a także przedstawicieli klubów seniora i wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Nowa wielofunduszowa LSR to nie tylko EFRR i projekty ukierunkowane na rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, szczególne miejsce zajmuje turystyka zrównoważona i ekologia.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz Fb.Umowa ramowa na nową perspektywę finansową podpisana!

9 stycznia br. Iwona Woch - Prezes naszej LGD podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029. O wynikach oceny Lokalnych Strategii Rozwoju na kolejną perspektywę finansową informowaliśmy już, przypominamy, że w dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a nasza LSR zajęła 2 miejsce na 26. Łączny budżet nowej LSR opiewa na kwotę 3 276 161.35 Euro, a jego wysokość w głównej mierze zależy od liczny mieszkańców obszaru danej lgd. Nowa wielofunduszowa LSR to nie tylko EFRR i projekty ukierunkowane na rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, gdzie szczególne miejsce zajmuje turystyka zrównoważona i ekologia, w ramach EFS+ zaplanowano działania skierowane na rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną, wsparcie szkół na terenach wiejskich oraz wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji i od tych właśnie naborów rozpoczniemy wdrażanie LSR.