''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Si SeniorSpotkanie podsumowujące realizację projektu "SI SENIOR!"

Perspektywa wzrostu liczby osób starszych w strukturze społecznej i konsekwencje wynikające z tego faktu będą w najbliższym czasie priorytetowymi zagadnieniami państwa, województw, gmin. Proces starzejącego się społeczeństwa nazywany jest obecnie "srebrnym tsunami". Co istotne Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw UE, które ma największy przyrost osób w wieku senioralnym w stosunku do całej populacji.

18.11.2018 r. w ramach projektu "SI SENIOR!" odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podjęte działania. Projekt poza szeregiem zadań adresowanych do osób starszych inicjuje także proces budowania szerszych i skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów m.in. poprzez powołanie "Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów".

Do udziału w spotkaniu oprócz odbiorców projektu wraz z rodzinami zaproszono także przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, podmioty ekonomii społecznej.

Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.


SI SENIOR! - dużymi krokami zbliża się zakończenie realizacji projektu

W ramach projektu "Si Senior!" dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przygotowała i realizuje specjalną ofertę spotkań dla seniorów.

Nie od dziś wiadomo, że osoba aktywna to osoba zdrowsza. Dlatego też w ramach projektu prowadzono zajęcia sportowo - rekreacyjne (nording walking) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne (fitness). Zaplanowane zadania miały na celu promocję zdrowego stylu życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

Seniorzy biorący udział w projekcie mogą jednocześnie poszerzać swoją wiedzę, gdyż w ofercie programowej znalazły się także kursy informacyjne (fizjoterapeutka, dietetyczka), spotkania tematyczne (kosmetyczka, wizażystka, fryzjerka) oraz zajęcia komputerowe/obsługa urządzeń elektronicznych.

Końcowym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie zawiązanie Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Zakładamy, że powołane partnerstwo umożliwi zainicjowanie trwałych, pozytywnych zmian w środowisku seniorów jak i otoczenia osób starszych.Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w terminie od 01.06.2018 r. do 31.10.2018 r. realizuje projekt pn. "Si Senior".

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Istotą projektu jest wdrożenie na obszarze realizacji projektu działań promujących zdrowy styl życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

Chcemy także zainicjować budowanie trwałych i skutecznych rozwiązań poprzez zawiązanie "Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów". Celem powołanej struktury będzie m.in. tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej, dbałość o włączanie seniorów do udziału w cyklicznych gminnych imprezach.

Cel projektu: Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów.

Adresaci: Projekt kierowany jest do 51 os. w wieku 55+, które z własnej inicjatywy chcą współtworzyć grupę seniorów na obszarze swojego powiatu (bieszczadzki, leski, bądź sanocki).

Wybrane formy realizacji:
- Zajęcia fitness i nordic walking,
- Kurs informacyjny z zakresu fizjoterapii i dietetyki,
- Spotkania tematyczne z kosmetyczką, fryzjerką i wizażystką,
- Zajęcia komputerowe.

Szczegółowe informacje: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
Orelec 35
38-623 Uherce Mineralne
Tel: 513 852 200
E-mail: lgdzielonebieszczady@wp.plDo pobrania: 
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin