''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Władze StowarzyszeniaOrgan Decyzyjny – RADA (stan od 17.12.2015)


1. Marek Sabara
2. Lucyna Sobańska
3. Rafał Gnot
4. Jakub Doliwa
5. Magdalena Stanisławska
6. Alina Łukaszczuk
7. Anna Pikuła
8. Alicja Gruza
9. Janusz Demkowicz
10. Krzysztof Pecka
11. Czesław Cioć
12. Tomasz Czapor
13. Elżbieta Nitka
14. Adam Wojtowicz
15. Michał PopielZarząd (stan od 26.08.2016)


1. Iwona Woch – Prezes
2. Marcin Budzyk – Wiceprezes
3. Małgorzata Gądela – Wiceprezes
4. Danuta Zawada – Skarbnik
5. Antoni Szewczyk – CzłonekKomisja Rewizyjna (stan od 26.08.2016)


1. Grzegorz Mokrzycki
2. Michał Regiel
3. Arkadiusz Kuc