AktualnościKonkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Więcej informacji:
1. KonkursFestyn Rodzinny w Łodynie
18.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00

W programie imprezy:

- występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie,

- występy grupy animatorów „Fiku-Miku” z Rzeszowa,

- wystawa eksponatów z Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych,

- wielki konkurs plastyczny,

- występy muzyczne,

- konkursy sportowe,

- poczęstunek.

Organizatorzy: grupa nieformalna - Aktywne chłopaki z Łodyny, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łodynie, Sołtys, Rada Sołecka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Łodynie, Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”..

Więcej informacji:
1. PlakatZmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z podpisaną umową ramową i wdrażaną procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod adresem http://www.lgd-zielonebieszczady.pl .

Mając na uwadze złożoność procedury oraz termin dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na "Formularzu proponowanych zmian w LSR" do dnia 17 czerwca br.

Więcej informacji:
1. Harmonogram
2. Formularz zmianAkademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Dwie grupy nieformalne zwróciły się do naszej LGD o pomoc w przygotowaniu wniosków do programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" (http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl ).

Nasze Stowarzyszenie udzieliło im pomocy oraz osobowości prawnej, a oba wnioski otrzymały dofinansowanie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat każdej z inicjatyw. Poniżej prezentujemy główne założenia obu projektów:

Więcej informacji:
1. Trzej muszkieterowie w akcji
2. Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowejSzkolenia Rady

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” zapraszamy na pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń dla członków Rady LGD i pracowników biura, które rozpocznie się 17.06.2016 r. o godzinie 9.00 w Zagrodzie Magija w Orelcu.

Materiały szkoleniowe:
1. Statut Stowarzyszenia
2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów Grantowych
3. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
6. Regulamin RadySpotkanie grupy roboczej ds. LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków Grupy Roboczej ds. LSR na 16.06.2016 r. na godzinę 11.00 do Gościńca Rabe.

Adres: Rabe 36, Gmina Czarna.

Tematem posiedzenia będzie konsultacja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 15.06.2016 do godziny 10.00.Walne zebranie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD „Zielone Bieszczady” na Walne Zebranie Członków dnia 10.06.2016 r. na godzinę 12.00 do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, koło Ustrzyk Dolnych.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" za 2015 rok.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do statutu (dodanie celu działalności- ochrona przyrody oraz wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany Ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura, etapy wdrażania LSR.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 09.06.2016 r. do godziny 10.00.

Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 10.06.2016 r. o godzinie 12:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia."Czas na staż" II

Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu "Czas na staż" w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji:
Ogłoszenie
PlakatWynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 24.05.2016 r w składzie:

1. Małgorzata Gądela – Wiceprezes Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”

2. Lucyna Sobańska – Sekretarz Rady LGD „Zielone Bieszczady”

3. Michał Markulis – Asystent Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady”

w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
Panią Marlenę Błyskal.Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisana

Dnia 23 maja br. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”. W ramach zawartej umowy LGD będzie dysponowało kwotą 7 911 000 PLN na realizację celów zawartych w strategii, z czego na wdrażanie 6 300 000 PLN, 126 000 PLN na projekt współpracy oraz 1 485 000 PLN na funkcjonowanie i aktywizację.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi rozpoczęcie działań związanych z ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Już w III kwartale 2016 planowane są pierwsze nabory wniosków.

Załączniki do umowy:

1. Lokalna Strategia Rozwoju.

2. Harmonogram planowanych naborów.

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

5. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

7. Regulamin Rady


Rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Felietony z Dni Otwartych Funduszy Europejskich na Podkarpaciu

Zapraszam do oglądania felietonów zrealizowanych podczas trwania Dni Otwartych Funduszy Europejskich na Podkarpaciu . Odcinek z naszym udziałem będzie emitowany na antenie TVP Rzeszów 24 maja br. (wtorek) o godz. 21.30 (powtórka programu wyemitowana zostanie 25.05. o godz. 18.15).

Emisje pozostałych odcinków będą miały miejsce:

CZ 2. 26.05 godz.21:30 i powt. 27.05 godz18:15

CZ 3. 28.05 godz. 21:30 i powt. 29.05 godz18:15

CZ 4. 30.05 godz. 21:30 i powt. 31.05 godz18:15

Na stronie internetowej są również zamieszczone materiały z wejść "na żywo" podczas imprezy na rzeszowskim rynku w dniu 14 maja 2016 r.

Więcej informacji:
Link do felietonów„Dni otwartych Funduszy Europejskich”

14 maja nasza LGD wzięła udział w Dniach otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się w tym roku na Rynku w Rzeszowie. Każda LGD miała wybrać i przedstawić projekt dofinansowany w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków PROW 2007-2013. Nasze stoisko poświecone było Bieszczadzkim Drezynom Rowerowym, które uzyskały dotację w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”.

ywa Rynku Kolejowego, liczne audycje, artykuły w mediach (np. onet.pl, Wyborcza, PAP, Teleexpress, TVN, TVN24, Polsat Radio Lublin, Rzeszów, Trójka, Czwórka).

Pan Janusz Demkowicz stał się prekursorem wykorzystania drezyn rowerowych na nieco szerszą skalę, jako szczególnie proekologicznego i przyjaznego środowisku pomysłu na turystykę. Ożywił tę piękną trasę kolejową, która liczy ponad 130 lat. Obecnie uroki tej trasy można podziwiać przemierzając ten odcinek drezynami rowerowymi, napędzanymi - tak jak w rowerze - siłą własnych mięśni nóg. Dzięki wytrwałości Pana Janusza i przychylności wielu instytucji powstała największa w Polsce turystyczna wypożyczalnia drezyn rowerowych na odcinku 50 km linii kolejowej 108 od Zagórza do Krościenka z bazą w Uhercach Mineralnych oraz w Ustrzykach Dolnych. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe to przedsięwzięcie łączące turystykę i zamiłowanie do tradycji kolejarskiej. O niewątpliwym sukcesie przedsięwzięcia świadczą jego wyniki pomimo tak krótkiego czasu funkcjonowania (maj 2015) to 26 tys. pasażerów w pierwszym sezonie, zdobyte nagrody: produkt turystyczny Podkarpacia 2015 r., najlepszy produkt turystyczny w Polsce 2015 r., Lokomotywa Rynku Kolejowego, liczne audycje, artykuły w mediach (np. onet.pl, Wyborcza, PAP, Teleexpress, TVN, TVN24, Polsat Radio Lublin, Rzeszów, Trójka, Czwórka).

Jak widać na zdjęciach nasze stoisko zainteresowało ekipy telewizyjne. Fatalna pogoda nie odstraszyła zwiedzających, którzy mieli okazję spróbować swoich sił na drezynie i otrzymać kolejarską pamiątkę.

Składamy serdeczne podziękowania Magdzie i Januszowi Demkowiczom pomysłodawcom i realizatorom Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych oraz Marii Romanów, która zadbała o wystrój naszego stoiska, ukazujący nie tylko bieszczadzki krajobraz ale również symbolikę UE.


Galeria:Konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Więcej informacji:
SzczegółyLSR wybrana do dofinansowania

Dnia 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 9 listopada do dnia 30 grudnia 2015.

W naborze zostało złożonych 28 LSR, w tym 26 LSR współfinansowanych z EFRROW oraz 2 LSR współfinansowane z EFMR. Wszystkie złożone strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zostały wybrane.

Jeszcze w maju zostaną podpisane umowy na wrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Najbliższe nabory wniosków planujemy w II półroczu 2016 roku. Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie www i facebooku.Komunikat!

Dnia 02.05.2016
biuro LGD będzie nieczynneTegoroczna akcja „Na rzecz Strwiąża”

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” przeprowadzili akcję sprzątania koryta i brzegów ustrzyckiego odcinka rzeki Strwiąż. Ponad trzydziestu uczniów pod przewodnictwem nauczycieli: Rafała Walaska i Roberta Wocha wraz z pracownikami LGD „Zielone Bieszczady” dołożyli wszelkich starań by oczyścić odcinek rzeki od mostu przy ulicy Rzecznej aż do Paku pod Dębami.

Pomimo tego, że stan zanieczyszczenia rzeki był niższy niż w poprzednich latach (akcja jest prowadzona regularnie od 2009 roku) to niestety nadal są miejsca, które wyglądem przypominają wysypiska śmieci. Takim miejscem są okolice Zielonego Rynku i od razu nasuwa się pytanie: kto jest odpowiedzialny za taki stan? Czy to nasi sąsiedzi ze Wschodu? Czy to jednak mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, którym bez różnicy jest wygląd miejsca w którym żyją?

Na zakończenie przypominamy o sobotniej akcji sprzątania Strwiąża - 23 kwietnia, zbiórka o godzinie 9.45 przy budynku Nadleśnictwa.

Galeria:
Komunikat!

Dnia 19.04.2016 biuro LGD będzie nieczynne w związku z organizacją akcji "Na rzecz Strwiąża"Zaproszenie!

Zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych do włączenia się w kolejną już akcję oczyszczania brzegów i koryta rzeki Strwiąż pt. „Na rzecz Strwiąża” dnia 19.04.2016.

Plakat:SPOTKANIE SZTUK- FOTOGRAFIA I REPORTAŻ

10 kwietnia (niedziela) godzina 16.00 Muzeum Młynarstwa i Wsi Ustrzyki Dolne

Więcej informacji:
PlakatOgłoszenie!

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradczej (PAKD) zaprasza do udziału w projekcje „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie”. Realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, którego głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób do 24 roku życia dzięki nabyciu przez nie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, popartych praktycznym doświadczeniem zawodowym, szczególnie w sektorze turystycznym i szczególnie w małych firmach tego sektora.W ramach projektu oferowane są: Staże zawodowe z wynagrodzeniem na poziomie umowy o pracę. Szkolenia zawodowe z certyfikatem zawodowym. Innowacyjny model kształcenia Szkoła Drugiej Szansy

Więcej informacji:
O projekcie
PlakatKONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016 OGŁOSZONY !!

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie IX-2016 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl.
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie -2016” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji  w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2016 roku.

Termin naboru wniosków:
22.03 – 22.04. 2016r.


Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu
"Działaj Lokalnie IX-2016"

Lesko - 31.03.2016 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina - Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.15.00

Ustrzyki Dolne - 01.04.2015 (piątek).Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX- 2016” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom 881 537 554

Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 881 537 554 lub mailowo l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Więcej informacji:
www.dzialajlokalnie.pl
www.fundacja.bieszczady.plKomunikat

Dnia 25.03.2016 (piątek) biuro lgd będzie nieczynne."Czas na staż"

Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna rekrutację do projektu „Czas na staż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji:
Ogłoszenie
Plakat
Strona organizatoraZaproszenie!

Zaproszenie na seminarium dla branży turystycznej 17 III 2016 r. w OWR Caritas w MyczkowcachKarpacki Klaster Turystyczny wraz ze współorganizatorami wydarzenia:§ Ośrodkiem Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Caritas” w Myczkowcach,§ Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych „Karpaty”,§ Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,zaprasza do udziału w II edycji seminarium branżowego pt.„OFERTA TURYSTYCZNA NA SEZON 2016 r.”Komunikat

30 grudnia 2015 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 dla obszaru gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne. Przygotowanie Strategii oraz wszystkich niezbędnych dokumentów poprzedzone było kilkoma miesiącami intensywnych prac. Przez cały ten okres odbywały się konsultacje społeczne oraz spotkania Grupy Roboczej ds. LSR. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Strategia odpowiadała na realne potrzeby naszych mieszkańców przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Zgodnie z Regulaminem konkursu wyboru LSR dokonuje się w terminie czterech miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. Z niecierpliwością czekamy zatem na decyzję UMWP.Ogólnopolski konkurs na wzór regionalny
pt. „Motyw z Podkarpacia”

ogłoszony przez Fundację Karpacką-Polska
w ramach projektu Alpy Karpatom

Fundacja Karpacka – Polska zaprasza do udziału w konkursie na wzór regionalny. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Prace można nadsyłać do 24 lutego 2016. Szczegóły na www.alpykarpatom.pl.
Organizator zachęca projektantów, grafików, artystów ludowych, rzemieślników oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie, zatytułowanym „Motyw z Podkarpacia”. Interesują nas zarówno wzory i ornamenty, oparte na tradycyjnych motywach z górskich i podgórskich terenów województwa podkarpackiego, jak i te stworzone zupełnie od nowa, ale czerpiące z bogatego i różnorodnego dziedzictwa regionu. Prace można nadsyłać w formie grafik cyfrowych, jak i we wszelkich tradycyjnych technikach. Regulamin dostępny jest na portalu projektu: www. alpykarpatom.pl oraz w siedzibie Fundacji, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.
Prace zostaną wykorzystane do stworzenia książkowej wersji katalogu prezentującego bogactwo podkarpackiego wzornictwa, promującego region i twórców – autorów motywów.

Konkurs jest jednym z działań promocyjnych Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia, w ramach projektu „Alpy Karpatom”, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej:
www.alpykarpatom.pl.
InfografikaZaproszenie!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców". Spotkanie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z działania 1.4 Wsparcie MŚP.

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2016 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych , ul. Kopernika 1.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres lpi.sanok@podkarpackie.pl

Należy podać imię i nazwisko uczestnika/ów oraz instytucję reprezentującą.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Organizatorem spotkania informacyjnego jest: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim
 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku 
ul. Rynek 18, 38 - 500 Sanok tel. 798 771 215

Więcej:
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.plBieg Lotników

6 i 7 lutego 2016 r. odbędzie się dwudziesta dziewiąta edycja Bieszczadzkiego Biegu Lotników. W sobotę (6.02) odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży a w niedzielę (7.02) Bieg Główny oraz biegi towarzyszące. Więcej informacji na temat imprezy na nowej stronie www. Bieszczadzkiego Biegu Lotników:
www.bieglotnikow.plAkademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym naborem wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" operatorzy konkursu zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych.

W ramach konkursu w młode organizacje pozarządowe (które zostały wpisane do KRS-u lub innego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego mają szansę na pozyskanie od 2 000 zł do 5 000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego.

Inicjatywy muszą trwać minimum 60 dni i być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 15 października 2016 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 29 lutego 2016 roku.

Informacje dotyczące naboru i procedur konkursowych wraz z wnioskiem o dofinansowanie dostępne są na stronie:
http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/

Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, w trakcie których przybliżymy wszystkim zainteresowanym kwestie formalne związane z aplikowaniem o środki oraz porozmawiamy o pomysłach na projekty.

Najbliższe spotkania odbędą się w dniach:

25 stycznia br. dla powiatu łańcuckiego
ˇ w godz. 13:00-15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ulicy Mickiewicza 2. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 22 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie
http://goo.gl/forms/DhH20EVVvz

26 stycznia br. dla powiatu rzeszowskiego (gmina Dynów)
ˇ w godz. 14:15:16:45, w Sali narad Urzędu Gminy w Dynowie, Księdza Ożoga 2, 36-065 Dynów. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 25 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie
http://goo.gl/forms/UuE7bdVtUD

28 stycznia br. dla powiatu sanockiego ˇ w godz. 10:00:12:30, w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 26 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie
http://goo.gl/forms/2sPSOzA9M3

28 stycznia br. dla powiatu leskiego
ˇ w godz. 14:00:16:30, w Bieszczadzkim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 26 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie
http://goo.gl/forms/C4hntDbDnS

29 stycznia br. dla powiatu bieszczadzkiego
ˇ w godz. 14:00:16:30, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 26 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie
http://goo.gl/forms/FpmOQC69PV

2 lutego br. dla powiatu rzeszowskiego ˇ w godz. 14:00:16:30, w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 29 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie
http://goo.gl/forms/FpmOQC69PV

Do udziału w spotkaniach zaprasza Marta Żurek – koordynatorka projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowanego przez Fundację Generator Inspiracji na obszarze: m. Rzeszów, powiaty: rzeszowski, łańcucki, sanocki, leski, bieszczadzki.
Kontakt: 504 015 202, m.zurek@fgi.org.pl

 Do pobrania:
PlakatKonsultacje Kryteriów Wyboru Operacji

Szanowni Mieszkańcy Obszaru LGD,

Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt Kryteriów Wyboru Operacji, które zostaną uwzględnione w okresie programowania 2014-2020, z prośbą o odniesienie się w formie uwag do ich zapisów. Prezentowane kryteria uwzględniają wytyczne oraz warunki, jakie musimy spełnić podczas wyboru projektów. Są one zbiorem sugestii i uwag zgłaszanych podczas spotkań i konsultacji z mieszkańcami wg planu włączenia społeczności lokalnej oraz efektem pracy Grupy Roboczej ds. LSR.

Na wszelkie uzasadnione uwagi i wskazówki opisane wyłącznie na Formularzu Zgłaszania Uwag czekamy do 28 grudnia 2015 r. (do godz. 10.00). Dokumenty prosimy przesłać elektronicznie na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl lub pocztowo na adres biura: ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Kryteria Wyboru Operacji”.

 Do pobrania:
Formularz Zgłaszania Uwag
Kryteria WyboruW dniach 5-10.11.2015 delegacja z naszej Lokalnej Grupy Działania
uczestniczyła w wizycie studyjnej do Heiden w Szwajcarii !

Ramowy program wizyty obejmował:

I Spotkanie partnerów:

Spotkanie przedstawicieli LGD „Zielone Bieszczady” z przedstawicielami Stowarzyszenia Szwajcarsko-Polskiego, z którym współpracujemy od 2012 roku.

II Organizacja „Dnia Bieszczad”:

- „Bieszczady” – wykład w języku niemieckim, prezentacja multimedialna (Jacek Łeszega).
- Prezentacja filmu o Bieszczadach (Iwona i Robert Woch).
- Poczęstunek * - specjały kuchni bieszczadzkiej (Mirosław Krupa – Gościniec Pod Małym Królem w Ustrzykach Dolnych i Jacek Skórka – Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych).
- Koncert Kapeli „Watra” (Piotr Hołubowski i Piotr Błaszczak).
- Wystawa fotografii (zdjęcia: Maciej Grzegorzek).
- Od 1 października do 30 listopada 2015 - wystawa obrazów i fotografii „Bieszczady: natura i kultura” w Genossenschaft Hotel Linde w Heiden (Galeria Fantasmagoria i Siedlisko Brzeziniak - Agnieszka Banaszek i Marianna Wójcik).

* Na stole znalazły się także produkty w firm: JADCZYSZYN - pieczywo, PEX-JAN - wędliny, JASIOŁKA - wędliny, RODZINNE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "FIGA"- sery kozie, BACÓWKA U FRANOSA – sery owcze, PODKARPACKIE SMAKI – tradycyjne krówki, „HUCULSKA” Restauracja & Noclegi ARKADIUSZ KUC - przetwory i pieczywo tradycyjne.

III Spotkanie z włodarzami Heiden a także przedstawicielami instytucji zajmujących się promocją regionu Appenzell, przedstawicielem szkolnictwa i członkami Rady Heiden na którym poruszono tematy edukacji, ochrony środowiska, gospodarki oraz różnice i podobieństwa w działaniach samorządów lokalnych w obu krajach.

W programie naszej wizyty nie zabrakło także czasu na spacer nad Jeziorem Bodeńskim oraz po Heiden w przemiłym towarzystwie Pani Bożeny Frei (Muzeum Henryka Dunanta) i zakupy na lokalnym targu. Przedostatni dzień pobytu w Szwajcarii wypełniło zwiedzanie turystycznych miejscowości Werdenberg (zabytki UNESCO) i Appenzell. W Schaukäserei Appenzeller Stein AR mogliśmy na własne oczy zaobserwować proces technologiczny tworzenia serów, zachwycić się smakiem i mnogością regionalnych szwajcarskich produktów.

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” składam serdeczne podziękowania wszystkim tym osobom i instytucjom, które wsparły nas organizacyjnie i merytorycznie, a także wszystkim tym firmom, które przekazały swoje produkty do degustacji. Dziękuję także partnerom ze Szwajcarii, zwłaszcza Katarzynie Balińskiej i Ediemu Thurnheer za możliwość prezentacji naszego regionu, okazaną pomoc i życzliwość.

Iwona Woch
Prezes Zarządu

Galeria:

Podziękowania dla członków Grupy Roboczej do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” składam serdeczne podziękowania członkom Grupy Roboczej do spraw LSR.

W powstałej Grupie powołane zostały zespoły: ds. projektów grantowych, ds. przedsiębiorczość, ds. grup defaworyzowanych oraz ds. regulacji prawnych.

Praca Grupy odbywała się bezpośrednio poprzez udział w spotkaniach oraz wizytach studyjnych lub elektronicznie. Do chwili obecnej odbyło się 11 spotkań zespołów roboczych, w tym jedno wyjazdowe:
- Wizyta Studyjna, 22-23.10.2015 do LGD ?Gościniec 4 Żywiołów
- Ustrzyki Dolne, 03.11.2015
- Sanok, 16.11.2015
- Uherce Mineralne, 17.11.2015
- Sanok, 18.11.2015
- Ustrzyki Dolne, 20.11.2015
- Ustrzyki Dolne, 27.11.2015
- Polańczyk, 30.11.2015
- Uherce Mineralne, 4.12.2015
- Ustrzyki Dolne, 07.12.2015
- Rabe, 16.12.2015

Przypominam, iż zgodnie z regulaminem zadaniem Grupy jest:
- gromadzenie i analiza danych niezbędnych do opracowania strategii w ramach podejścia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- wsparcie organizacyjne, doradcze i merytoryczne w partycypacyjnym procesie tworzenia i monitoringu strategii,
- koordynacja prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
- tworzenie i opiniowanie przygotowanych dokumentów,
- konsultacje bieżące na każdym istotnym etapie prac nad strategią,
- pośrednictwo w kontaktach ze społecznością lokalną – rola lokalnych liderów na terenie każdej gminy,
- monitoring wdrażania LSR.

Prezes Zarządu
Iwona Woch

Galeria:
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza mieszkańców 7 gmin członkowskich: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok i Tyrawa Wołoska

do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz planu komunikacji w ramach przygotowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Prosimy o wypełnianie ankiety do 16 grudnia 2015 r.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
ANKIETA

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD: tel. 13-471-18-20
e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Słowniczek pojęć użytych w ankiecie:

Monitoring – to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

Ewaluacja – to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych lub spodziewanych efektów realizacji danej interwencji publicznej.

Plan komunikacji - opis celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji (komunikatów) na linii LGD - społeczności lokalne, których LGD zamierza używać na poszczególnych etapach wdrażania LSR.Zaproszenie
na Walne Zebranie Członków LGD "Zielone Bieszczady"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków dnia 17.12.2015 r. o godzinie 13.00 do Restauracji Huculska w Ustjanowej, koło Ustrzyk Dolnych (naprzeciw stacji paliw PKN Orlen).

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".
3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i Komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady na nowy okres programowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów: Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Biura.
8. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" wraz z załącznikami.
9. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biur.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 16.12.2015 (środy) do godziny 14.00.

Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 17.12.2015 r. o godzinie 13:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy !Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
serdecznie zaprasza na

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjno-doradcze skierowane do przedstawicieli sektora społecznego (w tym: organizacji pozarządowych, gryp nieformalnych, KGW, OSP, rad sołeckich, parafialnych itp.) z obszaru 7 gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne.

Celem spotkania będą konsultacje dotyczące kierunku rozwoju obszaru w ramach przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, przedstawienie dotychczasowych efektów pracy nad LSR oraz przekazanie informacji na temat projektów grantowych.

Miejsce: Uherce Mineralne, świetlica wiejska

Termin spotkania: 4.12.2015, godz. 15.00Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
serdecznie zaprasza na

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza na fokusowe spotkanie konsultacyjne skierowane do przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób i grup defaworyzowanych (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy) oraz zespołu Grupy Roboczej do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju zajmującego się grupami defaworyzowanymi, a także zainteresowanych tą tematyką mieszkańców obszaru 7 gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne.

Miejsce: POLAŃCZYK, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie  z/s  w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk

Termin spotkania: 30.11.2015, godz. 10.00

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali kierownicy następujących jednostek:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych,
- Powiatowy Urząd Pracy w Lesku,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku,
- Centrum Integracji Społecznej w Sanoku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.Wynik naboru:

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej Komisja powołana Uchwałą nr 2 Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" z dnia 3 listopada 2015 r. w składzie:

1. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

2. Małgorzata Gądela - Wiceprezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

3. Marek Sabara - Przewodniczący Rady LGD "Zielone Bieszczady"

w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD "Zielone Bieszczady" Pana Michała Markulisa.Analiza SWOT obszaru LGD już prawie gotowa

Szanowni Państwo, przekazujemy do konsultacji Analizę SWOT, którą wspólnie wypracowaliśmy z mieszkańcami obszaru LGD „Zielone Bieszczady”. Prace nad analizą, która zostanie uwzględniona w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, rozpoczęły się podczas konsultacji społecznych, kontynuowane były na spotkaniach branżowych. Dodatkowo nad analizą pracowaliśmy z Grupą Roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Po spotkaniach z mieszkańcami i wywiadach grupowych dokonaliśmy analizy wniosków z konsultacji i przedstawiamy zaktualizowaną analizę SWOT. Teraz nadszedł czas na kolejny etap. Poniżej prezentujemy Analizę SWOT, która uwzględnia propozycje mieszkańców odnoszące się do całego obszaru naszego LGD. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Uwagi należy zgłaszać wyłącznie na załączonym poniżej formularzu.

Formularz zgłaszania uwag do ANALIZY SWOT należy dostarczyć do Biura LGD do 30 listopada 2015 r. elektronicznie: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub w wersji papierowej: ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Do pobrania:
SWOT Zielone Bieszczady
Formularz zmian SWOTWizyta studyjna Grupy Roboczej ds. LSR

W dniach 22-23 października 2015 członkowie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Celem wyjazdu było zapoznanie się z dobrymi praktykami partnerskiego LGD - z ideą inkubatora kuchennego (który jest tożsamy z działaniem występującym w nowym okresie programowania – inkubator przetwórstwa lokalnego). Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z założeniami powstania i funkcjonowania inkubatora kuchennego w PROW 2014-2020, procedurami funkcjonowania oraz kosztami związanymi z wyposażeniem inkubatora, zwiedzili także kuchnie szkoleniowo-produkcyjne w Świnnej Porębie i w Stroniu stanowiące element systemu inkubatora.

Galeria:

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że dnia 16.11.2015 kończy internetowe badanie ankietowe mające na celu zidentyfikowanie najważniejszych problemów i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wypełnili ankietę, a tych którzy jeszcze tego nie uczynili zachęcamy aby poświęcili kilka minut i mieli swój wkład w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta:
AnkietaKonkurs na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD "Zielone Bieszczady".

Więcej informacji:
Konkurs na stanowisko Asystenta Dyrektora biura LGDBAZA INICJATYW/PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ

Chcesz mieć wpływ na to jak zmienia się otaczająca Cię rzeczywistość?

Masz ciekawy pomysł? Włącz się do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Trwają prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków unijnych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok (z wyłączeniem miasta Sanok), Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne. Da to szansę wielu podmiotom, w tym osobom fizycznym, przedsiębiorcom, rolnikom, gminom i jednostkom gminnym, a także organizacjom pozarządowym, jak i grupom nieformalnym na realizację ciekawych przedsięwzięć. Dlatego też prosimy o przedstawienie tego, co chcieliby Państwo aby w przyszłości zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem i przy pomocy naszej LGD. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, np. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" wyłącznie na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, jednak nie stanowią gwarancji realizacji tych przedsięwzięć ani włączenia ich w w/w strategię.

Pomysły można składać w wersji papierowej na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne lub elektronicznej na email: lgdzielonebieszczady@wp.pl do 30.11.2015 roku.Pobierz:
Fiszka (wersja edytowalna *.docx)
Fiszka (wersja nieedytowalna *.pdf)Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Wyniki ankiety będą pomocne w zdiagnozowaniu potrzeb i problemów z jakimi powinniśmy się zmierzyć na obszarze LGD „Zielone Bieszczady". Dzięki Państwa sugestiom łatwiejsze będzie ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach. Znając Państwa problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej będzie nam dopasować narzędzia i działania prowadzone przez LGD do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz sporządzić i wdrożyć odpowiedni plan rozwoju.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok.10 minut. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane. Po wypełnieniu ankiety prosimy o kliknięcie przycisku „prześlij" lub w przypadku wersji papierowej o złożenie jej w miejscu jej pobrania. Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców obszaru LGD, zostaną uwzględnione w procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie jej celów i priorytetów. Ponadto wyniki badania umożliwią przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA PROGRAMU LEADER PROW NA OKRES 2014-2020 NA OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONE BIESZCZADY" .

Aby go wypełnić, odwiedź stronę:
AnkietaNowe zasady sprzedaży bezpośredniej

Dnia 26.10.2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703).

Więcej informacji:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Nowe-zasady-sprzedazy-bezposredniejDnia 27 października 2015 r. w Centrum Promocji Zdrowia, SANVIT Sp. z o.o. w Sanoku odbyło się II branżowe spotkanie konsultacyjno-doradcze skierowane do przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców i rolników.

Celem spotkania było przekazanie informacji o możliwości pozyskania dotacji oraz społeczne konsultacje tematyczne w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru 7 gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne.

Uczestników, zaproszonych gości i prelegentów przywitała Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”, która przedstawiła cel spotkania i zachęciła do aktywnego uczestnictwa w budowie Lokalnej Strategii Rozwoju. Pierwszą część, która dotyczyła naborów wniosków na dotacje dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego poprowadził Pan Szymon Skublicki - specjalista ds. Funduszy Europejskich, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Następnie swoją prezentację na temat trwającego naboru wniosków na dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” zaprezentowała przedstawicielka Fundacji Karpackiej – Polska - Pani Ewelina Widomska.

Ostatnim etapem spotkania była prezentacja Pani Iwony Woch na temat stanu prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, zmian w LEADERZE w PROW 2014-2020 w stosunku do poprzedniego okresu programowania oraz przyszłych naborów wniosków w ramach wdrażania lsr.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie. Zapraszamy do dalszej współpracy w tworzeniu LSR.
Prezentacje do pobrania:

RPOWP
Alpy-Karpatom
LEADERZaproszenie na bezpłatne szkolenia pn. „Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka”

Szanowni Państwo
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. „Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Celem szkolenia jest popularyzacja hodowli pszczół, wiedzy na temat przetwórstwa surowców pszczelich oraz możliwości kształtowania pożytków pszczelich.
Szkolenie jest skierowane do doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
W ramach szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne oraz wyjazd studyjny do zakładu przetwórstwa miodu/pasieki.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pokrywa koszty dydaktyczne, noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Terminy

Placówka

Krata zgłoszenia

Osoby do kontaktu
w sprawach rekrutacji

Osoby do kontaktu
w sprawach merytorycznych

CDR Brwinów

17-19.11.2015r.

24-26.11.2015r.

Janina Dąbrowska
j.dabrowska@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 wew. 106

Anna Kowalska
a.kowalska@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 w.122

Łukasz Laskowski
l.laskowski@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 w.171

CDR Poznań

25-27.11.2015r.

Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81 wew. 136

Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81 wew.Rekrutacja na każde szkolenie kończy się 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
Ramowy Program szkoleniaBieszczadzkie Drezyny Rowerowe
Najlepszym Produktem Turystycznym 2015!

Miło nam poinformować, iż w piątek 16.10.2015 na Międzynarodowych Targach w Poznaniu, Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe otrzymały Certyfikat na Najlepszy Produkt Turystyczny 2015 roku w Polsce. Cieszymy się, że jako reprezentanci Podkarpacia i beneficjencji dotacji z naszej LGD - znalazły się wśród najlepszych atrakcji turystycznych Polski. Nagrody dziesięciu zwycięzcom z całej Polski wręczali: Pani Martyna Wojciechowska - redaktor naczelna czasopisma Traveler oraz Pan Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Gratulujemy Madzi i Januszowi Demkowiczom i życzymy dalszych sukcesów!
fot. Magdalena Demkowicz

Zaproszenie!

Zapraszamy na branżowe spotkanie konsultacyjno-doradcze skierowane do przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców i rolników, które odbędzie się 27 października 2015 roku w Sanoku. Więcej informacji

Więcej informacji:
ZaproszenieKonkurs:
Samorządowy Lider Zarządzania 2015

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony Konkurs z cyklu Samorządowy Lider Zarządzania zatytułowany Razem dla rozwoju. Konkurs organizowany jest w ramach programu nadzorowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Więcej informacji na stronie:
http://ksow.pl/news/entry/7129-konkurs-samorzadowy-lider-zarzadzania-2015-ws.htmlPODEJŚCIE LEADER 2014-2020
NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA

Dnia 30 września 2015 w Koszęcinie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu operacji w ramach nowych strategii rozwoju pt. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA. W konferencji zorganizowanej z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Sieci LEADER NETWORK wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędów Marszałkowskich i Lokalnych Grup Działania z terenu południowej części Polski. Zadano wiele pytań dotyczących zasadniczych zmian w podejściu do wdrażania nowego LEADERA. Z ramienia naszego LGD w konferencji udział wzięła Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD oraz członek stowarzyszenia Pan Michał Markulis.

Poniżej prezentujemy materiały z Konferencji:

J.Gierulska - Wybór LSR, Koszęcin 30.09.2015
Ł.Tomczak - Dostepne środki i zaliczki - podejście LEADER 2014-2020, Koszęcin 30.09.2015
J.Gierulska - Wsparcie przedsiebiorczości w podejściu LEADER 2014-2020, Koszęcin 30.09.2015
J.Gierulska - projekty grantowe w podejściu LEADER 2014-2020, Koszęcin 30.09.2015
R.Bukowska- Inkubator kuchenny, Koszęcin 30.09.2015
T.Paluch - Kapitał społeczny a projekty grantowe, Koszęcin 30.09.20157 października 2015 r. w gościńcu „Dębowa Gazdówka” w Łodynie odbyło się branżowe spotkanie konsultacyjno-doradcze skierowane do przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców i rolników.

Celem spotkania było przekazanie informacji o możliwości pozyskania dotacji oraz społeczne konsultacje tematyczne w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru 7 gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne.

Uczestników, zaproszonych gości i prelegentów przywitała Pani Iwona Woch – Prezes LGD „Zielone Bieszczady”, która przedstawiła cel spotkania i zachęciła do aktywnego uczestnictwa w budowie Lokalnej Strategii Rozwoju. Pierwszą część, która dotyczyła naborów wniosków na dotacje dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego poprowadził Pan Szymon Skublicki - specjalista ds. Funduszy Europejskich, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Następnie swoją prezentację na temat naboru wniosków na dotacje dla rolników prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” zaprezentowała przedstawicielka Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ustrzykach Dolnych Pani Krystyna Stępkowska.

Ostatnia część spotkania była podzielona na dwa etapy. Pierwszym z nich była prezentacja Pani Iwony Woch - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” na temat stanu prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, zmian w LEADERZE w PROW 2014-2020 w stosunku do poprzedniego okresu programowania oraz przyszłych naborów wniosków w ramach wdrażania lsr.

Drugiej części natomiast dokonano: analizy SWOT oraz propozycji celów i projektów.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie. Zapraszamy do dalszej współpracy w tworzeniu LSR.

Poniżej prezentacje multimedialne prezentowane podczas spotkania:
RPOWP
Modernizacja
LeaderSkład Grupy Roboczej
ds. LSR Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”Więcej informacji:
Skład (*.pdf)ALPY-KARPATOM - NABÓR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OGŁOSZONY

Fundacja Karpacka – Polska, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, ogłasza III nabór wniosków o dotacje w ramach projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.
Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w biurze Operatora Dotacji - Fundacja Karpacka - Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.

Więcej informacji:
http://www.alpykarpatom.pl/PUCHAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W NORDIC WALKING


Plakat
Konkurs na najlepszy film promujący Karpaty:
„MYSTIC CARPATHIA - PRZEGLĄD FILMÓW KARPACKICH”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Alpejsko Karpacki Most Współpracy” dzięki wsparciu finansowemu ze strony Konfederacji Szwajcarskiej w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ideą Konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów promujących walory przyrodnicze i kulturowe Karpat, przedstawienie rosnącego ich potencjału, w oparciu o który budowana jest MARKA KARPACKA "CARPATHIA.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas IV edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy, która w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 listopada.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji:
Informacja o konkursie
Regulamin konkursuPowołanie Grupy Roboczej ds. LSR
Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

W związku z pracą nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" na nowy okres programowania PROW 2014 - 2020 Zarząd LGD podjął decyzję o powołaniu Grupy Roboczej ds. LSR, która będzie pracowała i konsultowała zapisy LSR na każdym etapie jej budowania, a po wyborze LSR do realizacji również monitorowała jej wdrażanie.

Więcej informacji:
Komunikat
Formularz rekrutacyjnyLokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza na branżowe spotkanie konsultacyjno-doradcze skierowane do przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców i rolników, które odbędzie się 7 października 2015 roku.

Celem spotkania jest przekazanie informacji o możliwości pozyskania dotacji oraz społeczne konsultacje tematyczne w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru 7 gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne.

Podobne spotkanie zostanie również zorganizowane na terenie Gminy Sanok w drugiej połowie października o czym Państwa poinformujemy.

Więcej informacji:
ZaproszeniePiknik rowerowy


Plakat
Doroczne sprzątanie jez. solinskiego i okolic
w ramach akcji "CZYSTE BIESZCZADY"

Prosimy o rozpropagowanie i zapraszamy do czynnego udziału.Sprzątanie naszego jeziora i okolic po minionym już sezonie turystycznym to jedno ważniejszych spraw do załatwienia przez zbliżającą się dużymi krokami zimą. To już piata edycja akcji organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka przy współpracy z Gminą Solina, GOKSiT i wsparciu PGE Energia Odnawialna, Wopru i wielu ludzi dobrej woli, którym na sercu leży czystość tego pięknego miejsca. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Zbiórka w sobotę 3.X.2015 o godz. 8.30 pod Świetlicą Wiejską w Polańczyku.Dzięki wsparciu GOKSiT-u w tym roku zapraszamy również w niedzielę na część edukacyjną, czyli "Rodzinny Piknik Ekologiczny". Dzieci zapraszamy na Olimpiadę Ekologiczną (gry i zabawy z nagrodami), a rodziców i innych gości zapraszamy poznania dobrych praktyk segregacji śmieci, odwiedzenia stoisk zaproszonych gości specjalnych oraz kibicowania i posłuchania dobrej muzyki, czyli wspólnej dobrej zabawy. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Nasza akcja to jedna z akcji większego przedsięwzięcia pod hasłem "CZYSTE BIESZCZADY" skupiającego szereg podobnych, które będą przeprowadzane przez cały pażdziernik w różnych miejscach Bieszczad. Akcję koordynuje Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka. Szczegóły akcji "CZYSTE BIESZCZADY" już wkrótce.
ZapraszamyTowarzystwo Przyjaciół Polańczykatel.
kont. Adam Radwański 661 075 340
www.zakapior.com
www.polanczyk.info.pl

Plakat
ARiMR ogłasza!

ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie pomocy na
"Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020.

Więcej informacji:
Ogłoszenie ARiMRHarmonogram konsultacji społecznych
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”

1. Przywitanie.

2. Przedstawienie celu spotkania i informacji na temat Leadera w PROW 2014-2020.

3. Wstępne informacje z diagnozy obszaru LSR.

4. Zasady tworzenia analizy SWOT.

5. Przykłady analizy SWOT.

6. Praca indywidualna uczestników nad analizą SWOT.

7. Praca grupowa nad analizą SWOT.

8. Praca całego zespołu nad wypracowaniem szczegółów analizy SWOT.

9. Diagnoza problemów.

10. Przekształcenie problemów na cele.

11. Podsumowanie i zakończenie spotkaniaRazem budujemy nową Lokalną Strategię Rozwoju
Zaproszenie!Zestawienie zbiorcze:
Więcej informacji:
Konsultacje społeczne Ustrzyki Dolne (dokument .pdf)
Konsultacje społeczne Olszanica (dokument .pdf)
Konsultacje społeczne Sanok (dokument .pdf)
Konsultacje społeczne Czarna (dokument .pdf)
Konsultacje społeczne Tyrawa Wołoska (dokument .pdf)
Konsultacje społeczne Solina (dokument .pdf)
Konsultacje społeczne Lutowiska (dokument .pdf)Lepszy rydz niż nic!Plakat
Vision FlyFising Festival 2015!Plakat
Bieszczady. Góry Magiczne

Serdecznie zapraszamy na promocję książek,,Bieszczady. Góry magiczne" z tekstem Andrzeja Potockiego oraz fotografiami Agnieszki i Włodka Bilińskich, Łukasza Barzowskiego, Mateusza Matysiaka, Waldka Sosnowskiego, Pawła Olejnika, Jerzego Tatonia i Dariusza Zaroda. oraz ,,Bieszczady. Przystanek Siekierezada" Rafała Dominika z rysunkami Ryszarda Kai Wszystko to będzie się działo w miłej atmosferze, przy bieszczadzkim poczęstunku i muzyce Przemysława ,,Chmiela" Chmielewskiego. Po prezentacji zapraszamy na wspólną biesiadę taneczną z zespołem Avers. Gdzie: Zakapiorek, Polańczyk, ul. Zdrojowa 40Kiedy: 12 września (sobota), godz. 17

*** Przy zakupie książki w trakcie promocji BIESZCZADZKA KARTA TURYSTY w prezencie Pozdrawiam -- www.zakapior.comwww.polanczyk.info.pl

Plakat
Zaproszenie na szkolenie.

Firma, EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, realizuje badanie ewaluacyjne ex-post projektu GDOŚ LIFE10 INF/PL/677 Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”. W ramach przedmiotowego projektu badawczego przewidziana jest m.in. realizacja spotkań grupowych skierowanych do organizacji pozarządowych, których działalność dotyczy sieci Natura 2000.

Spotkanie odbędzie się w Dębicy w siedzibie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, w dniu 14.09.2015 (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00.

Podczas rozmowy zostaną poruszone kwestie dotyczące:

* Poziomu wiedzy dotyczącej sieci Natura 2000, nastawienia, poziomu akceptacji idei po zakończeniu projektu;
* Sposobu postrzegania, skojarzeń, opinii, m.in. na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 po zakończeniu projektu;
* Zainteresowania kontynuowaniem współpracy w ramach projektu;
* Relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska;
* Roli dialogu społecznego przy podejmowaniu decyzji proekologicznych i działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju.

Wszystkim uczestnikom spotkania oferujemy całkowity zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek (szczegółową informację nt. rozliczenia wyjazdu przekażemy podczas rozmowy telefonicznej).Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy
„ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju - ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!” Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!
17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych.

Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie www.mojekgw.pl.

Plakat
"Tożsamość Karpacka"
konkurs dla nieformalnych grup młodzieżowych

Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza działające w polskich Karpatach młodzieżowe grupy nieformalne do uczestnictwa w konkursie "Tożsamość Karpacka".

Więcej informacji:
www.porozumieniekarpackie.plMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
małe i standardowe granty

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypomina, że można ubiegać się o środki finansowe znajdujące się w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim na ramach tzw. małych i standardowych grantów.

Więcej informacji:
Granty (dokument .pdf)Imprezy na najlbiższy weekend!

- 6 sierpnia (czwartek) koncert Bluesmaszyna - bar-kawiarnia Piwniczka
- 7-8 sierpnia (piątek, sobota) Blues & Rock w Stolicy Bieszczad - Park pod Dębami
- 8-9 sierpnia (sobota, niedziela) Święto Chleba - Muzeum Młynarstwa i Wsi

Koncerty
Misja natura!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma zaszczyt zaprosić na emisję kolejnego odcinka serialu Misja Natura - „Góry Słonne i Pogórze Przemyskie”. Odcinek wyemitowany zostanie w najbliższą sobotę (25.07) o godzinie 13.25 na antenie TVP 2.

Wspólnie z Gosią i Romkiem odkryjemy odległe, pierwotne zakątki puszczy karpackiej, pofalowane grzbiety górskie, zbadamy siedliska orła przedniego, dzika i niedźwiedzia.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.misjanatura.serial.fwie.pl i kanału YouTube serialu www.youtube.com/channel/UC2hChA8cfI6fopGyeJ4uhoQ, na którym można obejrzeć trailer siódmego odcinka.

Serial „Misja Natura” to cykl dwunastu odcinków przyrodniczych ukazujących różnorodności ostoi Natura 2000 w Polsce, złożoności działań podejmowanych dla ich ochrony, a także współistnienia w nich człowieka i przyrody. Serial powstał w ramach realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z poważaniem
Anna Oleszczuk
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków tel. 12 631 57 31 fax. 12 631 57 30

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków dnia 24.07.2015 r. o godzinie 13.00 do Restauracji Huculska w Ustjanowej, koło Ustrzyk Dolnych (naprzeciw stacji paliw PKN Orlen).

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i Komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

6. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 23.07.2015 (czwartku) do godziny 14.00.

Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 24.07.2015 r. o godzinie 13:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia.

                                                                           Serdecznie zapraszamy !Gminy wchodzące w skład lokalnej grupy działania

Z dniem 30.06.2015 zgodnie z umową ramową zakończyliśmy realizację działań w ramach Leadera - IV osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju: włodarzom samorządów, pracownikom urzędów gmin i powiatów, przedsiębiorcom, rolnikom, organizacjom pozarządowym, kołom gospodyń wiejskich, a przede wszystkim naszym beneficjentom i członkom lgd.

Dnia 11 czerwca 2015 obszar naszej LGD powiększył się o gminę Sanok na mocy uchwały nr VIII/47/2015, a 16 czerwca 2015 dołączyła do nas gmina Tyrawa Wołoska zgodnie z uchwałą nr VI/32/15.

Obecnie obszar LGD „Zielone Bieszczady” to 1718,08 km2 zamieszkały przez 52 201 osób (wg danych GUS na 31.12.2013).

W chwili obecnej przygotowujemy się do nowego okresu programowania, w tym opracowania LSR na kolejne lata funkcjonowania naszego LGD.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat konsultacji społecznych oraz do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz nowego okresu programowania PROW 2014-2020.Szlaki!
NOWY KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła Gospodyń Wiejskich znów mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności w nowym letnim konkursie, ogłoszonym przez Ogólnopolski portal dla KGW i KR. Tematyka konkursu jest prosta i przyjemna, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktycznego sprzętu dla koła.

24 czerwca został ogłoszony „Konkurs na bukiet z polnych kwiatów” na Ogólnopolskim Portalu mojeKGW.pl. Jest to kolejny sposób aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz zagrzania do działania i tworzenia wspólnoty przez członków wiejskich organizacji. Prosta i lekka forma konkursu to idealne rozwiązanie dla zapracowanych podczas sezonu zbiorów gospodyń.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skomponować bukiet z wszelkich dostępnych rodzajów polnych kwiatów, zbóż oraz owoców i wysłać jego starannie wykonane zdjęcie na adres redakcji portalu oraz kwartalnika Moje KGW. Najpiękniejsze bukiety zostaną nagrodzone atrakcyjnym sprzętem gospodarstwa domowego, niezbędnym do funkcjonowania koła.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz informacja o przewidywanych nagrodach są umieszczone na stronie

www.mojekgw.plZaproszenie na imprezy!Przypominamy o szkoleniu:

Fundacja Bieszczadzka wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) informuje, że 29 czerwca odbędzie się szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”- Ustrzycki Dom Kultury
Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 31, godz. 9.00

Tematem szkolenia będzie:
1.Poinformowanie uczestników o efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015. Prezentacja dobrych praktyk LGD „Zielone Bieszczady”.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach LGD w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 29 czerwca 2015 r. o godz. 14.15
w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub emailowo
do piątku 19.06.2015, tel. 13 471 18 20
email: lgdzielonebieszczady@wp.pl

więcej informacji:
ZaproszenieKonkurs muzyczny - Ustrzyki Dolne 2015 r.

Ustrzycki Dom Kultury zaprasza "młode" kapele rockowe oraz bluesowe do udziału w konkursie muzycznym. Celem konkursu jest umożliwienie młodym muzykom zaprezentowania się szerszej publiczności podczas organizowanych latem koncertów w Ustrzykach Dolnych tak znanych zespołów jak: KSU, PROLETARYAT oraz KASA CHORYCH.

Dodatkowo zwycięzca konkursu weźmie udział w koncercie organizowanym w studiu Polskiego Radia Rzeszów.

Wszystkie szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.

Ustrzycki Dom Kultury
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. 29 Listopada 31
kom: +48 664 738 935
tel. (13) 461 13 22
www.ustrzyckidomkultury.plwięcej informacji:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowyZaproszenie na bezpłatne szkolenie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Fundacja Bieszczadzka zapraszają na szkolenie pn. "Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Fundacja Bieszczadzka zapraszają na szkolenie pn. "Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020". Szkolenie skierowane jest do:
pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Każde z 11 szkoleń organizowanych na obszarze województwa podkarpackiego odbywać się będzie zgodnie z tym samym programem, a wszyscy potencjalni uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i terminie. Szczegółowy Program szkolenia wraz z informacją o terminach i miejscach organizacji wszystkich 11 szkoleń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie i miejscu:
1) drogą mailową - poprzez przesłanie wypełnionego Formularza (załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia) na adres biuro@fundacja.bieszczady.pl
2) lub telefonicznie pod numerami: stac. +48 13 461 72 97 ; kom.: +48 881 537 554 lub 601 056 939.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Lucyną Sobańską:
e-mail: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl ; tel. +48 881 537 554 .

więcej informacji:
Formularz zgłoszeniowy
Program
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy (*.doc)Komunikat!

Dnia 05.06.2015

biuro LGD „Zielone Bieszczady”
będzie nieczynneX Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego
poszukujemy rodziny dla studenta,
który będzie pracował w Ustrzykach Dolnych

Fundacja Bieszczadzka poszukuje rodziny z Ustrzyk Dolnych, która zechce przyjąć studenta z USA w ramach „ X Wakacyjnej Szkoły Języka Angielskiego” w okresie od 28 czerwca do 25 lipca 2015r. Szukamy takiej rodziny, w której są młodzi ludzie uczący się angielskiego a miesięczna opieka nad studentem, nie znającym naszego języka, będzie dla nich świetną okazją do nauki.

Szczegółowe informacje pod telefonem 881 537 554Zaproszenie

Zaproszenie na seminarium poświęconym ograniczaniu niskiej emisji w Polsce Fundacja Szkoła Liderów przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym, ostatnim już seminarium poświęconym ograniczaniu niskiej emisji w Polsce. Tym razem spotykamy się w Mielcu w dniach 28-30 maja 2015, aby wspólnie rozmawiać o kwestiach walki z niską emisją oraz działaniach na rzecz ochrony powietrza. Dane z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego stanu powietrza w Polsce są alarmujące. Poziom smogu w wielu gminach kilkukrotnie przekracza dopuszczalne normy, a wśród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej aż sześć jest z Polski. Minister środowiska ogłosił rok 2015 rokiem powietrza, dając sygnał, że walka o zmianę stanu atmosfery w Polsce, jest priorytetem w pracach Ministerstwa. Kwestie te stają się wyzwaniem dla społeczności lokalnych i samorządów, zwłaszcza w kontekście zobowiązań podjętych przez Polskę wobec Unii Europejskiej.Jak widać, niska emisja już teraz staje się ważnym tematem w debacie publicznej. Ważne jest, abyście wy – Absolwenci i Absolwentki Szkoły Liderów – byli do niej przygotowani. W czasie 3 dniowego spotkania:pokażemy czym jest niska emisja, dlaczego należy jej przeciwdziałać, jaka jest rola lokalnych samorządów w tworzeniu programów jej likwidacji,zaprezentujemy teoretyczne wprowadzenie do tematu, w oparciu o dyrektywy unijne i prawo polskie.przedstawimy gospodarcze skutki omijania obszaru "niskiej emisji" dla samorządów,spotkamy się z przedstawicielami gmin, gdzie opracowano strategię jej ograniczenia,odwiedzimy przedsiębiorstwa korzystające z odnawialnych źródeł energii (OZE) ZGŁOSZENIA:
Warsztaty - formularz
Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w seminarium, prosimy Was o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jeśli sami nie możecie wziąć udziału, zaproponujcie to urzędnikom z którym pracujecie, lub znajomym, którzy interesują się tematyką ochrony środowiska. Zachęcajcie i udostępniajcie formularz- to już ostatnia szansa na wzięcie udziału w warsztatach!
Termin zgłoszeń na warsztaty upływa 21 maja 2015, o godzinie 23:59. Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Ponadto, planujemy zorganizować 28 maja małe spotkanie absolwentów z regionu, czy ktoś z Was miałby ochotę do nas dołączyć? Będziemy wdzięczni za informacje.
KONTAKT: Antonina Dylak
e-mail: antonina.dylak@szkola-liderow.pltel.: (22)55 68 268

więcej informacji:
Niska Emisja 2015 - Zagadnienia Programowe
Warsztaty - formularzFotorelacja z Rajdu Nordic Walking
Drezyny ruszyły!

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie pt. "Zakup drezyn rowerowych" został pomyślnie zrealizowany.
To największa w Polsce turystyczna wypożyczalnia drezyn rowerowych na odcinku 50 km linii kolejowej 108 od Zagórza do Krościenka z bazą w Uhercach Mineralnych, działająca od maja 2015 roku. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe to przedsięwzięcie łączące turystykę i zamiłowanie do tradycji kolejarskiej. Ta - bez wątpienia - najpiękniejsza trasa kolejowa w Polsce liczy ponad 130 lat! Jej uroki można podziwiać przemierzając ten odcinek drezynami rowerowymi, napędzanymi - tak jak w rowerze - siłą własnych mięśni nóg. Siedzibą wypożyczalni jest stacja kolejowa w Uhercach Mineralnych, położona na rozwidleniu tras drogowych wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej biegnącej w stronę Ustrzyk Dolnych i drogi prowadzącej w kierunku Jeziora Solińskiego do Soliny i Polańczyka. Ze stacji w Uhercach Mineralnych turyści mają możliwość wyboru przejażdżki (zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy) w dwóch kierunkach: do Ustrzyk Dolnych bądź Zagórza.
Trzymamy kciuki za sukces przedsiębiorczy i osobisty Pana Janusza Demkowicza, który stał się prekursorem wykorzystania drezyn rowerowych na nieco szerszą skalę, jako szczególnie proekologicznego i przyjaznego środowisku pomysłu na turystykę.

Rajd Nordic Walking

"Na rzecz Strwiąża"

Zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych, Brzegów Dolnych i Łodyny 22.04.2015 na kolejną akcję oczyszczania brzegów i koryta rzeki Strwiąż.więcej informacji:
pod nr telefonu 693846731 oraz 601874567Warsztaty fotografii przyrodniczej.więcej informacji:
Program warsztatów dla początkujących
Program warsztatów dla średnio zaawansowanych
Zgłoszenie na warsztaty dla początkujących
Zgłoszenie na warsztaty dla średnio zaawansowanychKomunikat!

Dnia 3 kwietnia 2015 biuro LGD będzie nieczynneKONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE  IX  -  2015 
OGŁOSZONY !!!!!!!!

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, informuje, że ruszyła IX Edycja Programu Działaj Lokalnie.  Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Bieszczadzką.

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie -2015” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych  oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie:
www.dzialajlokalnie.pl , oraz 
www.fundacja.bieszczady.pl .  
Nie składają Państwo wniosków w wersji papierowej oraz  nie dołączają żadnych załączników. 

Termin naboru wniosków:
01.03 – 31.03. 2015r. 

Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu "Działaj Lokalnie IX-2015 Ustrzyki Dolne - 11.03.2015 (środa) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z  gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 ( I piętro) godz.16.30 Lesko - 12.03.2015 (czwartek)  Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina - Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna)godz.16.30   

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX- 2015” można uzyskać: w siedzibie  Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14,    w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem tel:(13) 469 7297, kom  881 537 554Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza wnioskodawców (przedsiębiorców) z terenu Gminy Czarna, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska i Solina

Ramowy program spotkania:

9.45 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 - 14.00 informacje na temat naborów wniosków na dotacje dla przedsiębiorców i rolników (przedstawiciel punktu informacyjnego funduszy europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ustrzykach Dolnych oraz LGD „Zielone Bieszczady”)


Szkolenie odbędzie się 6 marca 2015 r.
miejsce szkolenie – Gościniec „Dębowa Gazdówka”, Łodyna 43 , 38-700 Ustrzyki Dolne

Zapisy przyjmujemy emailowo do 3.03.2015
lgdzielonebieszczady@wp.plKomunikat!

Dnia 19 lutego 2015 biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego .Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza wnioskodawców (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne) z terenu Gminy Czarna, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska i Solina

Ramowy program spotkania:

15.45 - 16.00 rejestracja uczestników
16.00 - 18.00 informacje na temat naboru wniosków na dotacje w ramach projektu „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE” (przedstawiciel Fundacji GENERATOR INSPIRACJI)


Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2015 r.
miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Polańczyku

Zapisy przyjmujemy emailowo:
lgdzielonebieszczady@wp.plZapraszamy
Bieg Lotników odbędzie się 8 lutego 2015 (niedziela)Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza wnioskodawców (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne) z terenu Gminy Czarna, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska i Solina

Ramowy program spotkania:

10.45 - 11.00 rejestracja uczestników
11.00 - 13.00 informacje na temat naboru wniosków na dotacje w ramach projektu „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE” (przedstawiciel Fundacji GENERATOR INSPIRACJI)


Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2015 r.
miejsce szkolenie – świetlica wiejska w Ustjanowej Dolnej

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub emailowo do piątku 06.02.2015, tel. 13 471 18 20 email:
lgdzielonebieszczady@wp.plKonferencja we Lwowie 16-17.12.2014

Wraz z końcem roku 2014 zamknęliśmy realizację projektu pn. „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”, który realizowaliśmy wspólnie z liderem mikroprojektu z Ukrainy - Klubem turystyczno-sportowym "Manivci".

W ramach podsumowania naszej współpracy uczestnicy warsztatów i reprezentanci naszego LGD wzięli udział w konferencji we Lwowie, która była okazją nie tylko do prezentacji efektów projektu, ale również wymiany doświadczeń i lepszego poznania barier w rozwoju turystyki obu krajów.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu jaki został wyprodukowany w ramach projektu i emitowany w okresie świątecznym w Telewizji TTV: http://bieszczadylacza.pl.


Komunikat!

Dnia 31.12.2014 biuro LGD czynne będzie do godziny 12.00.

Komunikat!

Biuro LGD będzie nieczynne dnia 24.12.2014.Sylwester w PolańczykuKomunikat!

Zachęcamy do udziału w stażach. Fundacja Karpacka - Polska prowadzi nabór wniosków dla osób zainteresowanych grupowym wyjazdem stażowym do Szwajcarii.

więcej informacji:
http://www.alpykarpatom.pl/Wyniki naborów wniosków

Termin składania wniosków: 14 sierpień 2014 r. - 29 sierpień 2014 r

W dniu 9 i 10 września 2014 roku Rada Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dokonała oceny zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wg Lokalnych Kryteriów .

1) Odnowa i rozwój wsi - wpłynęło 5 wniosków.

Limit dostępnych środków finansowych na to działanie: 312 057,56 PLN 100% limitu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.


2) "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - wpłynęło 5 wniosków.

Limit dostępnych środków finansowych na to działanie: 700 000,00 PLN 100% limitu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.
Lista projektów nie wybranych do dofinansowania.PUCHAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NORDIC WALKING 2014

12 października 2014 r. w niedzielę w Polańczyku nad Soliną (woj. podkarpackie) odbędzie się długo wyczekiwany Puchar Województwa Podkarpackiego w Nordic Walking.

Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej imprezie rekreacyjno - sportowej dla całych rodzin! W zawodach mogą wziąć udział wszyscy. Będzie to okazja do poznania wspaniałych ludzi, pasjonatów Nordic Walking z całej Polski. Do udziału zachęcamy całe rodziny, może to być świetna okazja do wyjątkowego wspólnego spaceru.

Organizatorem jest Polska Federacja Nordic Walking, Gminny Ośrodek Kultury w Polańczyku, Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka oraz Agencja Turystyczna Subcarpathia. Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W zawodach może wziąć udział każdy. Przygotowano 36 kategorii wiekowych czyli aż 108 pucharów! Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy odlewany medal oraz atrakcyjne upominki. Trasa zawodów będzie przebiegała na terenach Polańczyka.

Zawodowi zawodnicy będą przemierzać trasę o długości 10 km. Organizator zapewnia chipowy pomiar czasu. Pozostali zawodnicy, w tym oczywiście amatorzy będą mieli do wyboru trasę 10 lub 5 km. Przed rozpoczęciem zawodów odbędą się zajęcia z instruktorami, pokaz prawidłowego chodzenia z kijami i indywidualne porady.

Jeśli ktoś kto chciałby wziąć udział w zawodach nie posiada własnych kijów, będzie mógł wypożyczyć sprzęt na miejscu!

W trakcie trwania imprezy będzie istniała możliwość zarejestrowania się jako potencjalny Dawca Szpiku Kostnego. Informacje na ten temat: www.dkms.pl

UWAGA! Aby wziąć udział należy się wcześniej zapisać. Można to uczynić już teraz rejestrując się na specjalnej stronie internetowej uruchomionej przez PFNW:

  Dystans 5km:
http://elektronicznezapisy.pl/events/1498/starts/new

Dystans 10km:
http://elektronicznezapisy.pl/events/1499/starts/new

Zapisy trwają także w Gminnym Ośrodku Kultury w Polańczyku.

Przy zapisie należy wpłacić opłatę startową wynoszącą 10 zł. W tej cenie każdy otrzymuje: medal, nr startowy, zestaw pamiątek, posiłek regeneracyjny oraz wodę.

Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów. Opłata startowa wynosić będzie wówczas 20 zł.

Dzieci biorą udział w zawodach w swojej kategorii BEZ OPŁAT.

Pełen regulamin zawodów dostępny na internetowych stronach rejestracyjnych i stronach organizatorów oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Polańczyku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Pucharu Województwa Podkarpackiego w Urzędzie Marszałkowskim: Rafał Jasiński r.jasinski@podkarpackie.pl, tel. 17 747 68 26, tel. kom. 723 700 726

Więcej informacji:
Plakat
Trasa
RegulaminWarsztaty

Mikroprojekt
„Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”

Tropem karpackich zwierząt
Nowa oferta turystyki przyrodniczej w Bieszczadach
Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Muczne - 3 października 2014 r. (godz. 10:00 - 16:00)

Zioła - od domowej praktyki po obecność w podświadomości i symbolice,
czyli między jesiennym wykorzystaniem dzikich roślin, a ich mentalną konotacją
Ustrzyki Dolne, 4 października 2014 r. (godz. 9:00 - 16:30)

  Więcej informacji:
Program warsztatów 03.10.2014r.
Program warsztatów 04.10.2014r.Zaproszenie

W imieniu Stowarzyszenia Stolica Bieszczad zapraszamy na imprezę "Lepszy Rydz niż Nic", która odbędzie się 27.09.2014 (sobota) w Ustrzykach Dolnych. Motywem tej imprezy jest stworzenie cyklicznej imprezy jesiennej i nawiązanie do tradycji kiszenia rydzów w naszym mieście, które to słynęło z tego smakołyku za czasów Galicji.

Więcej informacji:
Plakat


Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” w dniach  13-14 września 2014 r. w Rzeszowie  uczestniczyła jako wystawca w III już edycji międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej  "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy", zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Głównym elementem wydarzenia były Międzynarodowe Targi, w których udział wzięli wystawcy  z różnych części Europy. Targi mają na celu promocję gospodarczą Karpat oraz wzbudzenie dyskusji na temat rozwoju regionu w oparciu o doświadczenia i sukcesy wysoko rozwiniętych górskich regionów Europy. 

Duże zainteresowanie wzbudziło nasze stoisko, na którym to zorganizowana została wystawa produktów lokalnych, min. przetwory pod wspólną nazwą Smaki z królewskiego sadu Państwa Katarzyny i Mirosława Krupy – właścicieli Gościńca pod Małym Królem z Ustrzyk Dolnych.
Więcej zdjęć w galerii.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
za pośrednictwem:

Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”
działającej na terenie gmin:
Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne

1. Termin składania wniosków: 14 sierpień 2014 r. – 29 sierpień 2014 r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

5. Kryteria wyboru operacji w tym kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl.

6. Limit dostępnych środków: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 13 471 18 20 w godzinach 7:30 – 15:30.

8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny uzyska min. 6 punkty z możliwych do uzyskania według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).

Dokumenty do pobrania:Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
za pośrednictwem:

Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”
działającej na terenie gmin:
Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne

1. Termin składania wniosków: 14 sierpień 2014 r. –29 sierpień 2014 r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

5. Kryteria wyboru operacji w tym kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl.

6. Limit dostępnych środków 312 057,56 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 56/100).

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 13 471 18 20 w godzinach 7:30 – 15:30.

8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny uzyska min. 4 punkty z możliwych do uzyskania według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).

Dokumenty do pobrania:Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
i wynikach postępowania

Dotyczy: wyboru Wykonawcy produkcji filmu promującego Bieszczady w związku z realizacją mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” realizowanego w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej).
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28 informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
Agencja Filmowa - Film & Television Production, Zielona Góra, ul. Żytnia 24
Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęło 12 ofert.
Oferta Agencji Filmowej - Film & Television Production zawierała najniższą cenę.
Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.KOMUNIKAT

W dniach: 16.07, 17.07, 21.07 oraz 22.07
biuro LGD „Zielone Bieszczady”
będzie nieczynne z powodu szkoleń przeprowadzanych w poszczególnych gminachZaproszenie
na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu Gminy: Czarna, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska i Solina zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych w ramach Osi 4 LEADER objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Spotkanie dotyczy naboru: Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Termin składania wniosków: 14 sierpień 2014 r. - 29 sierpień 2014 r.

  Więcej informacji:
Zaproszenie
Program spotkań szkoleniowo-aktywizującychZapytanie ofertowe
mikroprojektu Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji

W związku z realizacją mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” realizowanego w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), w ramach działania związanego z wykonaniem filmu promującego Bieszczady

  Więcej informacji:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcyUNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
na produkcję filmu promującego Bieszczady

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” niniejszym unieważnia prowadzone w trybie zapytania ofertowego postępowanie z dnia 3 czerwca 2014 r. na produkcję filmu promującego Bieszczady realizowanego w ramach mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” - projekt parasolowy „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28.

Uzasadnienie
Z uwagi na to, że po otwarciu ofert nie ma już możliwości zmienienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w specyfikacji nie została wystarczająco precyzyjnie opisana kwestia konieczności emisji filmu stanowiącego przedmiot zamówienia, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje wszystkich Oferentów.KOMUNIKAT

W związku ze złożeniem dużej ilości ofert na realizację zlecenia w zakresie produkcji filmu promującego Bieszczady (zapytanie ofertowe z dnia 3.06.2014 r.) realizowanego w ramach mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” - projekt parasolowy „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28 informujemy o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy do dnia 1 lipca 2014 r. Wszystkie informację będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu: www.bieszczadylacza.pl.Zapytanie ofertowe
mikroprojektu Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji

W związku z realizacją mikroprojektu „Utworzenie szkoły turystyki i rekreacji” realizowanego w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), w ramach działania związanego z wykonaniem filmu promującego Bieszczady

  Więcej informacji:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na funkcję kierownika mikroprojektu w ramach mikroprojektu „ Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje, że w wyniku rozpatrzenia oferty w zakresie pełnienia funkcji kierownika mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” został wybrany Oferent: Pani Monika Bulik.Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na funkcję księgowego mikroprojektu w ramach mikroprojektu „ Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje, że w wyniku rozpatrzenia oferty w zakresie pełnienia funkcji księgowego mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” został wybrany Oferent: Pani Agnieszka Jurek.Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na wykonanie strony internetowej w ramach mikroprojektu „ Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje, że w wyniku rozpatrzenia oferty w zakresie wykonania strony internetowej mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” został wybrany Oferent: Pan Paweł Wójcik.


Zaproszenie na warsztaty

  Kliknij:
30 maja 2014 - Birdwatching jako forma aktywnego spędzania czasu w BieszczadachZaproszenie na warsztaty

  Kliknij:
29 maja 2014 - Bieszczadzkie zioła w kuchni i ogrodzieOgłoszenie

Dnia 20.05.2014 (wtorek)

biuro LGD "Zielone Bieszczady"

będzie nieczynneZapytanie ofertowe
mikroprojektu Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji

W związku z realizacją mikroprojektu „Założenie szkoły turystyki rekreacyjnej” realizowanego w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), w ramach działania związanego z wykonaniem strony internetowej

  Więcej informacji:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyRozpoczęcie realizacji mikroprojektu pt.
Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji

Od maja br. Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” we współpracy z lwowską miejską organizacją (Turystyczny Klub „Manivci”) rozpoczęła realizację mikroprojektu p.n. „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Więcej informacji:
Mikroprojekt Utworzenie Szkoły Turystyki i RekreacjiOgłoszenie

Dnia 2.05.2014 (piątek)

biuro LGD "Zielone Bieszczady"

będzie nieczynneZapytanie ofertowe

W związku z tym, iż na zapytanie z dnia 22.04.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta na pełnienie funkcji księgowego mikroprojektu ponownie zapraszamy do składania ofert.

  Więcej informacji:
Zapytanie ofertoweZaproszenie na cykl szkoleń
"Agroturystyka przyjazna Naturze 2000"

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym?

Jak walory przyrodnicze zmienić w element atrakcyjności turystycznej?

Jak można wykorzystywać i dbać o przyrodę zarazem?

Jak tworzyć oferty turystyczne w ujęciu ponadregionalnym?

  Na te i inne pytania chcemy i będziemy wspólnie odpowiadać podczas realizacji projektu:

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

Ten dwuletni ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu turystyki, przyrody i promocji, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty i znaczący wyróżnik oferty turystycznej.

Praca odbywać się będzie w zespołach w 6 obszarach makroregionalnych, które będą na bieżąco pracować nad ofertami agroturystycznymi wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by przyciągały turystów przez cały rok. Najlepsze oferty zostaną wyróżnione nowatorskim ekooznaczeniem.

Jeśli jesteś członkiem stowarzyszenia agroturystycznego lub organizacji działającej na rzecz turystyki wiejskiej – zapraszamy!

  Czego oczekujemy?

Udziału w całym projekcie tj. cyklu 4 szkoleń, przewidzianym na lata 2014 i 2015, praktycznego zaangażowania w tworzenie przyrodniczej oferty turystycznej podczas sezonu letniego 2014, współpracy z zespołem nad jej promocją i wdrożeniem w roku 2015, upowszechniania zdobytej wiedzy w swojej organizacji i regionie jej działania.

   Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Pierwsze szkolenie odbędzie się (w wybranym regionie) już maju lub czerwcu br.

  Poniżej informacja o projekcie razem z harmonogram działań i programem szkoleń regionalnych.

  Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie – wypełnij zgłoszenie klikając w:
  FORMULARZ REKRUTACYJNY

O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową.

  W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Ewą Świerkulą
mail: e.swierkula@ine-isd.org.pl 
lub tel.: 22 851 04 02.

  Zapraszamy także na stronę informacyjną projektu 
Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

  Więcej informacji:
informacja o projekcie
program szkoleń regionalnychZapytanie ofertowe

W związku z realizacją mikroprojektu „Założenie szkoły turystyki rekreacyjnej” realizowanego w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), w ramach działania związanego z księgowością mikroprojektu po stronie polskiej

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28

zaprasza do złożenia oferty na: funkcję księgowego mikroprojektu

  Więcej informacji:
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją mikroprojektu „Założenie szkoły turystyki rekreacyjnej” realizowanego w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej),
w ramach działania związanego z koordynacją mikroprojektu po stronie polskiej

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28

zaprasza do złożenia oferty na: funkcję kierownika mikroprojektu (umowa zlecenia, szacunkowy czas pracy 80 godzin miesięcznie)

  Więcej informacji:
Zapytanie ofertoweWielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Wesołych, pogodnych Świąt
w prawdziwie wiosennym nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
 

życzy
Zarząd oraz pracownicy
Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady”
Zapraszamy,

mieszkańców Ustrzyk Dolnych 15.04.2014 na kolejną akcję
oczyszczania brzegów i koryta rzeki Strwiąż

  Więcej informacji:
http://www.bzsz.pl/STRWIAZ2014.pdfZaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza wnioskodawców z terenu Gminy Czarna, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska i Solina

  Tematem szkolenia będzie poznanie zasad prawidłowego przygotowania wniosków o płatność w ramach naborów "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe Projekty",
w programie także konsultacje indywidualne oraz analiza zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie 

Szkolenie odbędzie się 8 kwietnia 2014 r.
w świetlicy wiejskiej w Jałowem.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub emailowo
do piątku 04.04.2014, tel. 13 471 18 20
email: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Do popbrania:
ZaproszenieTVP w LGD „Zielone Bieszczady”

http://regionalna.tvp.pl/12132486/lider

W dniach 3-4.12.2013 ekipa TVP kręciła odcinek do programu LIDER dotyczący ginących zawodów na terenie naszej lgd.

W działania zaangażowała się społeczność lokalna.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce:

- Państwa Magdy i Janusza Demkowiczów – Chata Magija w Orelcu koło Uherzec Mineralnych (http://zagrodamagija.pl/).

- Pani Zofii Zdanowicz z Uherzec Mineralnych - mistrzyni gobelin.

- Państwa Bożeny i Janusza Bałkotów - Muzeum Młynarstwa i Wsi  w Ustrzykach Dolnych (http://muzeummlynarstwa.pl/).

- Pana Romana Glapiaka – właściciela gospodarstwa agroturystycznego „U Flika” w Dźwiniaczu (http://www.uflika.com.pl/), organizatora corocznego Święta Chleba, prezesa Stowarzyszenia ''Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady''

- Pana Bogdana Augustyna - przewodnika, członka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, właściciela przedsiębiorstwa Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”
(https://pl-pl.facebook.com/CentrumTurystykiKulturowejCarpathia).

- Pana Józefa Kucharskiego - ZPHU DREWEX oraz Pana Bolesława Szmyda - wypał w Kwaszeninie.VI edycja konkursu
"Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Szanowni Państwo,

  Przypominamy,  że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.  

  Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. 

  Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.

  Przedsięwzięciu patronują: www.kulturaludowa.pl ; www.witrynawiejska.pl.  

  Poprzednie edycje Konkursu cieszyły się ogólnopolskim zainteresowaniem. Problematyka oraz liczba zgłaszanych prac mile zaskakują Fundację oraz Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzą wybitni naukowcy zaangażowani w rozwój obszarów wiejskich: prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka-Kołodziejska oraz dr Barbara Perepeczko. W gronie autorów opracowań znajdują się przedstawiciele świata nauki, studenci, dziennikarze, działacze społeczni, regionaliści i pasjonaci a także emeryci, którzy z zamiłowaniem dokumentują historie i zwyczaje polskiej wsi. Pośród nadesłanych zgłoszeń można odnaleźć monografie wsi, osobiste wspomnienia, cenne opisy tradycji oraz życia mieszkańców wsi, opowiadania, a nawet powieści i wiersze. Laureaci mogą pochwalić się opublikowanymi opracowaniami. Obecnie trwają prace nad książką tegorocznego finalisty. Każda edycja Konkursu jest zakończona uroczystą galą połączoną z promocją wydanej publikacji. Z sylwetkami laureatów i tematyką nagrodzonych dotychczas prac można zapoznać się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz portalu
www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

  Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl. 

  Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Anna Czapla, e-mail: a.czapla@fdpa.org.pl, 

tel. 22 864 03 90; 531 829 506, fax 22 864 03 61.

Ogłoszenie
Karta zgłoszeniowa
RegulaminLista

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie ,,Odnowy i rozwoju wsi",które na Posiedzeniu Rady LGD "Zielone Bieszczady" odbytym w dniu 12 kwietnia 2013 r. zostały wybrane do dofinansowania

Lista - dokument .pdfZaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

Zaproszenie - dokument .pdfOgłoszenie

Dnia 24.12.2013 (wtorek)

biuro LGD "Zielone Bieszczady"

czynne do godziny 12.00Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" za pośrednictwem:

Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
działającej na terenie gmin:
Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne

1. Termin składania wniosków: 30 grudzień 2013 r. -24 styczeń 2014 r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00.

3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

5. Kryteria wyboru operacji w tym kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl.

6. Limit dostępnych środków 341 280,09 zł (słownie trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 9/100).

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 13 471 18 20 w godzinach 7:30 - 15:30.

8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny uzyska min. 4 punkty z możliwych do uzyskania według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).

Dokumenty do pobrania:Zaproszenie na konferecję

   Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza reprezentantów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt. „Łączmy Siły dla Turysty” (którego celem głównym jest integracja bieszczadzkiego środowiska branży turystycznej poprzez stworzenie mini-klastra turystycznego) realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”.
W programie wystąpienia specjalistów na temat:
„Agroturystyka, a turystyka wiejska, podobieństwa i różnice”.
„Zwolnienie podatkowe dla „agroturystyki” na podstawie ustawy o PIT”.
„Rejestracja gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów noclegowych w Urzędzie Miasta i Gminy; taxa klimatyczna, przychody i wydatki na turystykę w Gminie Ustrzyki Dolne”.

Miejsce: Gościniec „Dębowa Gazdówka”, Łodyna 43
Termin: 16.12.2013, godz. 11.00

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.12.2013 r. na
adres: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona !Drugi dzień warsztatów 27.11.2013!

Warsztaty przyrodnicze z nutką muzyki i aromatem pysznej domowej herbaty.
Rozpoczęcie spotkania godzina 12.00 w:

Gościniec Pięciu Stawów
Pani Marta Trzeciak-Puszczałowska
ul. Jasień 59
38-700, Ustrzyki Dolne
http://ustrzyki-gosciniec.pl/

Program:
- 11.30 Rejestracja uczestników
- 12.00 Przywitanie gości, krótka prezentacja własnej działalności przez uczestników warsztatu.
- 12.15 Spacer po "Ścieżce Edukacyjno-Przyrodniczej" -Tomasz Puszczałowski (właściciel Gościńca Pięciu Stawów)
- 14.00 Przerwa obiadowa
- 14.30 Prezentacja "Elementy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Bieszczad w rękodzielnictwie"- Jolanta Jarecka (pracownia "Na dwie ręce")
- 16.00 przerwa kawowa
- 16.30 "Poezja śpiewana naszego regionu, jak również utwory Bojkowskie i Łemkowskie." - Piotr Hołubowski ("Kapela Watra")
- Przerwa kawowa
- Panel dyskusyjny
- 19.00 Zakończenie warsztatów

Liczba miejsc ograniczona !  Zaproszenie na imprezy promocyjne

  współorganizowane przez
  Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady"

  Imprezy odbędą się w następujących terminach:

  Gmina: Data Impreza
  Gmina Lutowiska 21.07.2013 III Bieszczadzkie Święto Jagody
  Gmina Solina 3-4.08.2013 Solińskie Lato 2013
  Gmina Czarna 3.08.2013 Lato w Czarnej
  Gmina Ustrzyki Dolne 15.08.2013 Ustrzycki Jarmark Turystyczny
  Gmina Olszanica 30.11.2013 Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Olszanica

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców i turystów!
  Zaproszenie i program warsztatów

       Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza reprezentantów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z terenu powiatu bieszczadzkiego do udziału we wspólnych warsztatach w ramach projektu pt. „Łączmy Siły dla Turysty” (którego celem głównym jest integracja bieszczadzkiego środowiska branży turystycznej poprzez stworzenie mini-klastra turystycznego) realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”. W celu poznania ciekawych miejsc i ludzi oraz poznania oferty potencjalnych współpracowników zaplanowano szkolenie z elementami warsztatów (przyrodniczych, historycznych, muzycznych, rękodzielniczych). Szkolenia odbędą się w dwóch różnych obiektach na terenie powiatu bieszczadzkiego, tych które obecnie cechuje już wysoki poziom współpracy i dbających o zrównoważony rozwój środowiska:

       Pierwszy dzień warsztatów 15.11.2013:

  Miejsce:
  Gościniec Rabe

  Państwo Anna i Adam Pikuła
  Rabe 36a
  38-710 Czarna
  http://rabe.pl/

  Program:
  - 11.30 Rejestracja uczestników
  - 12.00 Przywitanie gości, krótka prezentacja własnej działalności przez uczestników warsztatu.
  - Wprowadzenie do tematu projektu „Łączmy Siły dla Turysty” – Iwona Woch (Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”)
  - 12.45 Prezentacja „Środki finansowe dla turystyki w nowej perspektywie finansowej” – Grzegorz Nowakowski (Przewodniczący Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych) - 13.30 Przerwa obiadowa - 14.00 Prezentacja „Turystyka Kulturowa w Karpatach. Nowe trendy. Specyfika i potencjał powiatu bieszczadzkiego. Konieczność integracji działań operatorów ruchu turystycznego” – Bogdan Augustyn (Przewodnik, właściciel firmy Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”)

  - Przerwa kawowa
  - Panel dyskusyjny
  - 15.00 Sprzedaż oferty kulturowej w praktyce na przykładzie „Szlak Bieszczadzkich Cerkwi” – Adam Pikuła (Gościniec Rabe)
  - 15.45 „Cerkwie w Bieszczadach. Architektura, ikony, ikonostasy” – Bogdan Augustyn (Przewodnik, właściciel firmy Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”)
  - 16.30 Zwiedzanie dawnej cerkwi pw. św. Mikołaja w Rabem. Opis architektury, ikonostas, specyfika obiektu – Bogdan Augustyn (Przewodnik, właściciel firmy Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”) - Przerwa kawowa
  - Panel dyskusyjny
  - 19.00 Zakończenie warsztatów

       Uwaga zmiana terminu drugiego dnia warsztatów 27.11.2013!

  Warsztaty przyrodnicze z nutką muzyki i aromatem pysznej domowej herbaty.
  Rozpoczęcie spotkania godzina 12.00 w:

  Gościniec Pięciu Stawów

  Pani Marta Trzeciak-Puszczałowska
  ul. Jasień 59
  38-700, Ustrzyki Dolne
  http://ustrzyki-gosciniec.pl/

       Szczegółowy harmonogram spotkań ukaże się wkrótce na naszej stronie internetowej po konsultacjach z prowadzącymi warsztaty.

       Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.11.2013 r. na adres: lgdzielonebieszczady@wp.pl

  Liczba miejsc ograniczona !  Komunikat "Weekend w Bieszczadach -50%"

       Już w najbliższy weekend rusza wspólna akcja lokalnych usługodawców pod nazwą "Weekend w Bieszczadach -50%", polegająca na zastosowaniu rabatu 50% na wybrane usługi w dniach 8-10.11.2013 w stosunku do cen stosowanych przez firmy w sezonie letnim.

       Lista usługodawców uczestniczących w akcji (których najnowszym członkiem została kawiarnia-bar "Piwniczka" i jej regionalne Knysze) dostępna jest na stronach http://www.laczmysilydlaturysty.pl/ jak i http://stolicabieszczad.org/.

  Serdecznie zapraszamy !

  Plik baza przedsiębiorstw do pobrania  III Ustrzyka Liga Futsalu - 2013-2014

  17 października br. odbyło się II zebranie organizacyjne III Ustrzyckiej Ligi Futsalu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele potencjalnie uczestniczących drużyn oraz organizatorzy.

  W toku spotkania ustalono:
  * liczbę maksymalną drużyn, uczestników rozgrywek - 10 zespołów,
  * termin zgłoszenia drużyn: 12.11.2013. Zgłoszenia należy dokonać e-mailem na adres: sport@ustrzyki-dolne.pl. Należy podać nazwę zespołu oraz dane kontaktowe, tj. nazwisko i imię przedstawiciela drużyny, e-mail, tel.

  * Uwaga: ze względu na postanowienie o maksymalnej liczbie drużyn (10 zespołów) o przyjęciu do turnieju decydować będzie kolejność dokonanych zgłoszeń,

  * nieprzekraczalny termin zgłoszenia pełnej listy i składu drużyny - maksymalnie 20 zawodników - wraz z danymi zamieszczonym na druku zgłoszenia
  (druk do pobrania w wersji word zgłoszenie ) to 17.11.2013,

  * zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej oraz dostarczyć w wersji papierowej (do 17.11) wraz z podpisanym przez kierownika zespołu oświadczeniem
  <oświadczenie> ,
  * w trakcie rozgrywek nie będzie możliwości uzupełniania składu,

  * kwotę wpisowego do III Ustrzyckiej Ligi Futsalu - 1200 zł prosimy przelać na rachunek bankowy: Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych nr: 15 8621 0007 2001 0005 0904 0002 (pozostałe dane: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 27/28, 38 - 700 Ustrzyki Dolne, NIP - 689-122-32-06, REGON - 180378523, w nieprzekraczalnym terminie płatności: 17.11.2013,
  * liczbę zawodników w czasie gry: 5 (w polu) + 1 (bramkarz),
  * zespół, podczas trwania meczu, może reprezentować na boisku maksymalnie 3 zawodników tzw. zrzeszonych (defin. "zrzeszonego" zgodnie z regulaminem),
  * liga rozegrana zostanie systemem "każdy z każdym" w I rundzie oraz runda PLAY OFF ,
  * termin rozpoczęcia rozgrywek: 24.11.2013, godz. 12:00,
  * czas gry: 2 x 20 min, przerwa 5 min.

  Ponadto zapronowano rozegranie jednodniowego turnieju z udziałem zgłoszonych drużyn do rozgrywek właściwych oraz sędziów OZPN Krosno (komisja futsala). Termin: 17.11.2013.

  Program:

  * godz. 13:00 - spotkanie przedstawicieli zespołów z sędziami w celu zapoznania się z przepisami futsala,
  * losowanie zespołów,
  * godz. 14:00 - rozpoczęcie turnieju,
  * wpisowe: 50 zł od drużyny,
  * godz. 18:00 - zakończenie i wręczenie pucharów i dyplomów.  "NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA"

       Z przyjemnością informujemy, iż dnia 19.09.2013 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podpisana została umowa przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW na lata 2007-2013.
       Dnia 10.10.2013 w Brzozowie odbyło się spotkanie partnerów projektu z wykonawcą Panem Rafałem Przyszlakiem, właścicielem firmy Stacja Zdrowie, który będzie odpowiedzialny za wytyczenie szlaków Nordic Walking w terenie (I etap - do 03.2014) oraz ich oznakowanie i certyfikację (II etap - 07.2014).
       Partnerami w projekcie "NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA" są trzy lokalne grupy działania z Podkarpacia - Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" oraz nasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" .
       Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez utworzenie 16 parków Nordic Walking o łącznej długości 490 km oraz wspólną promocję walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych. W każdej z naszych partnerskich gmin (Czarna, Lutowiska, Solina, Olszanica, Ustrzyki Dolne) powstanie taki park, zostaną także opublikowane materiały promocyjno-informacyjne w formie mapników i przewodników turystycznych, jak również utworzony zostanie wspólny portal turystyczny pod logo Nordic Walking Park Południe Podkarpacia.
       Funkcjonowanie tras zainauguruje impreza promocyjna w LGD "Ziemia Brzozowska".  III Ustrzycka Liga Futsalu 2013/2014

  Zapraszamy kierowników i kapitanów zainteresowanych zespołów na zebranie organizacyjne
  III Ustrzyckiej Ligi Futsalu. Spotkanie odbędzie się 17 października 2013 r. o godz. 15:15 w hali ZSP Nr 1
  w Ustrzykach Dolnych.

  W programie:
  Podjęcie kluczowych decyzji odnośnie rozgrywek. Ustalenie wysokości wpisowego.

  Organizatorzy:
  Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
  Hala Sportowa przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych  Bieszczadzka jesień filmowa


  Dotacje na uruchomienie dzialnosci gospodarczej III edycja.
  Ogłoszenie - plik do pobrania  "Od Alp po Karpaty"


     Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. „Od Alp po Karpaty” został wybrany do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do Funduszu Study Tour projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

     Celem w/w projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy LGD "Zielone Bieszczady" a Partnerami w Austrii i na Słowacji. Projekt umożliwi przekazanie doświadczeń austriackich i słowackich przedsiębiorców, władz lokalnych i ngo w obszarze turystyki naszym podmiotom z obszaru 5 gmin stowarzyszonych w ramach LGD (właścicieli punktów noclegowych, gastronomicznych i biur podróży, instytucji publicznych i NGO itp. z terenu działania LGD, gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne), które przeniesione i dostosowane do lokalnego rynku przyczynią się do rozwoju regionalnego. Projekt ma na celu pokazanie jego uczestnikom korzyści płynących ze współpracy trójsektorowej, wykorzystania w praktyce Austrii zapisów Konwencji Alpejskiej dla rozwoju krajów alpejskich oraz zaznajomienia z zapisami Konwencji Karpackiej, która stanowi szansę rozwoju dla krajów karpackich.

  Działaniami podjętymi przez Wnioskodawcę będą:
  - konferencja przed wyjazdem w celu przygotowania merytorycznego do wyjazdu, które przeprowadzi specjalista ds. Konwencji Karpackiej,
  - nagranie filmu przed wyjazdem, który odzwierciedlałby "polskie realia", potrzeby, bariery w rozwoju, a także zasoby, film zostanie zaprezentowany partnerom,
  - rekrutacja uczestników: 30 przedstawicieli lokalnej społeczności zainteresowanych udziałem w projekcie, dla których nauka współpracy między sobą będzie najbardziej przydatna do lepszego prosperowania regionu,
  - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do zagranicznego partnera.  Przyłącz się do nas


  Dożynki gminne - Ustrzyki Górne


  Ogłoszenie

  Dnia 16.08.2013 (piątek)

  biuro LGD "Zielone Bieszczady"

  będzie nieczynne  II Piknik Charytatywny Ratownictwa Medycznego
  w Ustrzykach Dolnych
  serdecznie zapraszamy!

  Uwaga: zmiana godziny rozpoczęcia turnieju w sobotę! 14.30

  Komunikat

  W związku z realizacją projektu "Bieszczadzkie Delfinki" informujemy, że terminy wejść na basen uległy zmianie,

  dla Gminy Olszanica jest to godz. 14.00, a Gmina Czarna godz. 15.00.

  Przypominam, iż LGD zapewnia czepki, natomiast dzieci wg uwag instruktora powinny posiadać okulary pływackie.

  Propozycja harmonogramu pływania  Wyniki - transport

  Zawiadomienie o wyborze Oferenta na wykonanie usługi transportu uczniów w ramach projektu "Bieszczadzkie Delfinki" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że w wyniku rozpatrzenia oferty w zakresie wykonania usługi transportu uczniów w ramach projektu "Bieszczadzkie Delfinki" został wybrany Oferent:

  Nazwa: Wojciech Stój "Transport Drogowy Osób"

  Adres: ul. Nowa 1/10, 38-700 Ustrzyki Dolne  Wyniki - instruktor i czepki

  Zawiadomienie o wyborze Oferenta na wykonanie usługi nauki i doskonalenia pływania w ramach projektu „Bieszczadzkie Delfinki” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
  Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert w zakresie wykonania usługi nauki i doskonalenia pływania w ramach projektu „Bieszczadzkie Delfinki” został wybrany Oferent:
  Nazwa: Szkolenie Sportowe Usługi Transportowe Bartłomiej Kądziołka
  Adres: ul. Nadgórna 65B, 38-700 Ustrzyki Dolne

  Zawiadomienie o wyborze Oferenta na wykonanie czepków pływackich z nadrukiem w ramach projektu „Bieszczadzkie Delfinki” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
  Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje, że w wyniku rozpatrzenia oferty w zakresie wykonania czepków pływackich z nadrukiem w ramach projektu „Bieszczadzkie Delfinki” został wybrany Oferent:
  Nazwa: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa
  Adres: al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów  Zapytanie i oferta - transport

  Zapytanie - transport

  Oferta - transport

  Propozycja harmonogramu pływania  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wykonanie czepków pływackich z nadrukiem

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne.

  2. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 200 czepków pływackich wraz z nadrukiem w ramach realizacji projektu "Bieszczadzkie Delfinki" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
  W ramach zamówienia Oferent zobowiązany jest do:
  - Wykonania 200 kolorowych czepków pływackich wraz z nadrukiem w innym kolorze "Bieszczadzkie Delfinki", LGD "Zielone Bieszczady" i adres strony www.lgdzielonebieszczady.pl.
  - Dostarczenia czepków na adres Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

  3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
  Zamówienie należy zrealizować i dostarczyć najpóźniej do 28.06.2013 r. na adres
  Zamawiającego: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne.

  4. Warunki udziału w postępowaniu
  Oferent prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 1 rok w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej bądź innym dokumentem zaświadczającym o rodzaju prowadzonej działalności. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent ubiegający się o zamówienie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do wykonania zamówienia.

  5. Oferta powinna zawierać:
  a) Formularz ofertowy z podaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje o którym mowa w pkt, 4 zapytania ofertowego.

  6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
  Cena oferty zostanie podana przez Oferenta w PLN. Zamawiający zapłaci Oferentowi wynagrodzenie w ciągu 14 dni od wystawienia przez Oferenta poprawnego rachunku/faktury - po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia.2

  7. Opis sposobu przygotowania oferty:
  a) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 27/28 38-700 Ustrzyki Dolne.
  b) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
  c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  8. Kryteria oceny ofert
  a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
  b) Oferty zostaną ocenione przez Oferenta w oparciu kryterium
  - cena BRUTTO za wykonanie całości zadania - 100%

  9. Informacje dodatkowe.
  a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji).
  b) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów.
  c) Zamawiający odrzuca ofertę:
  -w przypadku gdy nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu;
  -w przypadku niezgodności oferty z niniejszym postępowaniem;
  -w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych.
  d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  10. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest:
  Iwona Woch, Prezes Zarządu, Kierownik Biura, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 601-415-070.

  11. Miejsce i sposób złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. do godziny 12:00 (Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura) na adres:
  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 27/28 38-700 Ustrzyki Dolne.
  Iwona Woch
  Prezes Zarządu
  Kierownik biura LGD
  "Zielone Bieszczady"

  Załącznik nr 1 do rozeznania rynku – czepki.  ZAPYTANIE OFERTOWE

  instruktor nauki i doskonalenia pływania

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne.

  2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie nauki i doskonalenia pływania dla 200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów bieszczadzkiego i leskiego, z następujących gmin: Solina, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Czarna w ramach realizacji projektu "Bieszczadzkie Delfinki" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
  W ramach zamówienia Oferent zobowiązany jest do:
  1) prowadzenia zajęć:
  - Nauka pływania dla klas I - III - 100 osób (10 grup po 10 osób), 90 h zajęć
  - Doskonalenie pływania dla klas IV - VI i gimnazjum - 100 osób (10 grup po 10 osób), 90 h zajęć
  2) prowadzeniu zajęć przez 2 instruktorów jednocześnie, jeden instruktor na grupę (10 osób).
  3) prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (dokumentacja zajęć prowadzona będzie w formie dziennika dla każdej grupy, który zawierać będzie przede wszystkim następujące dane: listę uczestników, frekwencję na zajęciach, datę i tematykę zajęć).
  Zamawiający nie zapewnia Oferentowi zakwaterowania oraz wyżywienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia.

  3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
  Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 listopada 2013 roku. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawionym przez LGD "Zielone Bieszczady" harmonogramem zajęć. Zajęcia prowadzone będą na:
  Krytej pływalni "DELFIN"
  ul. Gombrowicza 49
  38-700 Ustrzyki Dolne

  4. Warunki udziału w postępowaniu
  Oferent prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 lata w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej bądź innym dokumentem zaświadczającym o rodzaju prowadzonej działalności. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent ubiegający się o zamówienie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie instruktorskie lub trenerskie oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia nauki pływania.

  5. Oferta powinna zawierać:
  a) Formularz ofertowy z podaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (180 godzin zajęć).
  b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie, o którym mowa w pkt, 4 zapytania ofertowego.

  6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
  Cena oferty zostanie podana przez Oferenta w PLN. Zamawiający zapłaci Oferentowi wynagrodzenie w ciągu 14 dni od wystawienia przez Oferenta poprawnego rachunku/faktury - po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia.

  7. Opis sposobu przygotowania oferty:
  a) oferta powinna być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 27/28 38-700 Ustrzyki Dolne.
  b) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
  c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
  dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  8. Kryteria oceny ofert
  a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
  b) Oferty zostaną ocenione przez Oferenta w oparciu kryterium - cena BRUTTO za wykonanie 1 godziny - 100%

  9. Informacje dodatkowe.
  a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji).
  b) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów.
  c) Zamawiający odrzuca ofertę:
  -w przypadku gdy nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu;
  -w przypadku niezgodności oferty z niniejszym postępowaniem;
  -w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych.
  d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  10. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest:
  Iwona Woch, Prezes Zarządu, Kierownik Biura, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 601-415-070.

  11. Miejsce i sposób złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. do godziny 12:00 (Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura) na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 27/28 38-700 Ustrzyki Dolne.

  Iwona Woch
  Prezes Zarządu
  Kierownik biura LGD
  "Zielone Bieszczady"

  Załącznik nr 1 do rozeznania rynku – instruktor nauki i doskonalenia pływania.
  Propozycja harmonogramu pływania

  "Bieszczadzkie Delfinki"

  Z radością informujemy, że projekt "Bieszczadzkie Delfinki" dotyczący organizacji zajęć pływackich dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych z terenu 5 gmin z obszaru LGD "Zielone Bieszczady" został wybrany do dofinansowania w ramach zadania nr 2 - rozpowszechnianie pływania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  W projekcie uczestniczyć będzie 200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów wiejskich Gmin Czarna, Lutowiska, Solina i Olszanica oraz Ustrzyki Dolne. Nauka pływania przeznaczona jest dla uczniów z klas I - III, zajęcia na basenie skierowane do uczniów z klas starszych IV - VI i z gimnazjum. Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć w okresie od lipca do listopada 2013 r. Zajęcia dla każdej z grup będą się odbywały według ustalonego harmonogramu. W ramach projektu zapewniony będzie bezpieczny przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na pływalnię. Do projektu będą zatrudnieni instruktorzy pływania, jak i opiekunowie - nauczyciele odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze na basen i z powrotem. Drugim opiekunem dzieci będą rodzice, którzy podejmą się tego zadania w ramach wolontariatu wg określonego harmonogramu dyżurów.

  Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze zadania:

  Uczestnictwo uczniów w zaplanowanej formie aktywności ruchowej daje możliwość: aktywnego spędzania wolnego czasu, wyładowania nadmiaru energii, gdzie przy braku tego typu zajęć mogliby ją spożytkować w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im samym oraz innym, doskonalenia podstawowych form ruchu, uczenia się nowych form ruchu m.in. nabędą podstawowe umiejętności pływania, zaczną zwracać uwagę na swoją sprawność fizyczną, prawidłową postawę ciała, higienę i zdrowie swojego organizmu, wdrożenie do przestrzegania zasady sportowego kibicowania, poszanowania mienia społecznego i nawyku pracy społecznej, rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej uczestnicząc w zawodach, a tym samym reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez branie udziału w zawodach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych i ewentualnych zaproszeń innych Szkół czy Klubów Sportowych. Nauka pływania i zajęcia z pływania przyniosą szerokie korzyści zdrowotne. Zajęcia te pomogą opanować sztukę pływania dla celów użytkowych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Zajęcia mają się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów nad zbiornikami wodnymi (np. Zalew Soliński) oraz do odpowiedniego i odpowiedzialnego z nich korzystania. Nie mniej ważne jest, aby uczniowie zapoznali się z areną, na której odbywają się zawody pływackie. Organizowane zajęcia pozwolą wypełnić wolny czas w sposób aktywny i bezpieczny, przeciwdziałają negatywnym zachowaniom młodzieży. Zajęcia są doskonałą formą kształtowania podstaw prospołecznych. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka.  Zaproszenie na szkolenie

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza wnioskodawców z terenu Gminy Czarna, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska i Solina

  Tematem szkolenia będzie poznanie zasad prawidłowego przygotowanie wniosków o płatność w ramach naborów "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe Projekty", w programie także konsultacje indywidualne oraz analiza zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie

  Szkolenie odbędzie się w 21 czerwca 2013 r.

  miejsce szkolenia zostanie ustalone po przyjęciu zgłoszeń i będzie zależne od liczny chętnych

  Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub emailowo

  do czwartku 20.06.2013 tel. 601 415 070,

  email: lgdzielonebieszczady@wp.pl
  Zaproszenie  Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
  - II edycja rekrutacji do projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie"

  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje że trwa II edycja rekrutacji do projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" w ramach Działania 6.2 PO KL.

  W ramach projektu oferujemy:
  bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze,
  bezzwrotne wsparcie finansowe 40 000,00 zł,
  bezzwrotne wsparcie pomostowe 1 600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

  Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy powiatu bieszczadzkiego lub leskiego przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  Dokumenty rekrutacyjne w ramach II edycji rekrutacji przyjmowane są od 16.04.2013 do 28.06.2013 (w godzinach od 730 do 1530, w dniach pracy Beneficjenta)

  Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
  ul. Rynek 17
  38-700 Ustrzyki Dolne

  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
  osobiste złożenie w Biurze projektu (w godz. od 730 - 1530, w dniach pracy Beneficjenta)
  lub
  przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu, prawidłowo wypełnionych/podpisanych/potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

  Dokumenty rekrutacyjne to:
  1. Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:
  a. Oświadczenie Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  b. Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej powyżej 6 mc-y wraz z określeniem okresu pozostawania w rejestrze PUP od dnia ostatniej rejestracji (w oryginale).
  c. Oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  d. Kserokopie świadectw/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia/kursy/uprawnienia (jeśli dotyczy).
  e. Zaświadczenia dokumentujące otrzymanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych (jeśli dotyczy).
  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu:
  www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_przedsiebiorcow

  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji
  www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_przedsiebiorcow/dokumenty_do_pobrania.php

  Ogłoszenie
  Plakat  Szanowni Państwo,

  Przypominamy, że trwa konkurs PROJEKTY UNIJNE W UJĘCIU ARTYSTYCZNYM, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac artystycznych promujących efekty wdrażania Funduszy Europejskich na terenie województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

  Konkurs obejmuje 3 kategorie:
  a) Fotografię
  b) Film krótkometrażowy
  c) Pracę plastyczną

  Uczestnikami konkursu mogą zostać:
  - osoby fizyczne, które w chwili zgłoszenia ukończyły 16 lat – w kategoriach fotografia i film krótkometrażowy;
  - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – w kategorii praca plastyczna.

  Termin składania prac: do 31 lipca 2013 r.  KOMUNIKAT

  Dnia 31.05.2013 r.

  biuro LGD "Zielone Bieszczady"

  będzie nieczynne  Wszystkich chętnych zapraszam do włączenia się w akcję
  sprzątania rzeki i koryta Strwiąża

  zbiórka na parkingu przy ul. Rzecznej

  Środa, 22.05.2013, godz. 9.00

  Zaproszenie  Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie

  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

  w terminie naboru: 14 marzec 2013 r. - 29 marzec 2013 r. wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na łączną sumę 1 199 129,00 zł.

  Limit dostępnych środków finansowych na to działanie 1 000 000,00 zł.

  Lista operacji wybranych do dofinansowania.

  Lista operacji nie wybranych do dofinansowania.  Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza osoby pracujące w branży turystycznej na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje, na dofinansowane szkolenia!

  KURS JĘZYKA BRANŻOWEGO (120 h), zakończony międzynarodowym egzaminem. Do wyboru język angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski.

  WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH: komunikacja werbalna i niewerbalna (8h), techniki sprzedaży (8h), obsługa klienta (8h).

  Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności, spełniające łącznie następujące

  kryteria rekrutacji:
  -zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (zał. nr 1);
  -mają ukończony osiemnasty rok życia (zał. nr 2);
  -posiadają status osoby pracującej w przedsiębiorstwie branży turystycznej na terenie powiatu krośnieńskiego sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna (zał. nr 3);
  -nie prowadzą działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał. nr 4);
  oraz złożą:
  -oświadczenie o zarobkach – (zał. nr 5) (po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych do projektu w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby o najniższych zarobkach);
  -zobowiążą się do wpłaty 10% wartości udziału w projekcie (zał. nr 6);
  -przystąpią do krótkiego testu weryfikującego stopień znajomości wybranego języka obcego i przypisania do określonych grup.

  Nabór do 24 kwietnia 2013 r.

  Bliższe informacje:

  Podkarpacka Izba Gospodarcza
  Krosno, ul. Lewakowskiego 14
  Koordynator projektu - Agata Wietecha
  a.wietecha@pigkrosno.pl, tel.:13 43 234 47
  Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu i na stronie:
  www.profesjonalizacjakadr.pigkrosno.pl  Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
  w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013r.

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy dotyczy operacji planowanych do realizacji na terenie wszystkich województw, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego.

  Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139 poz. 883, z późn. zm.). Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_312/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

  Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na pozycję dotyczącą numeru identyfikacyjnego, a w przypadku jego braku na załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest wniosek o wpis do ewidencji producentów, albo kopia uprzednio złożonego wniosku o wpis do ewidencji producentów. Niewypełnienie wskazanej pozycji, albo niedołączenie do wniosku wskazanego załącznika, będzie skutkowało, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia (z zastrzeżeniem § 18 ust. 1a), nieprzyznaniem pomocy. Obowiązek zawarcia we wniosku o przyznanie pomocy numeru identyfikacyjnego albo dołączenia wniosku o wpis do ewidencji albo jego kopii nie dotyczy spółki kapitałowej "w organizacji", której nie nadano numeru identyfikacyjnego.

  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r., zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja nie przyznaje pomocy.

  Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski należy przesyłać lub składać w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

  Z chwilą złożenia wniosku osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, wydaje się potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

  W ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja nie przyznaje pomocy.

  Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, określonych w ww. rozporządzeniu.

  Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w tym terminie, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

  O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów określonych w ww. rozporządzeniu.

  Kolejność, o której mowa powyżej, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

  W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

  W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy wykonującemu działalność gospodarczą przed wnioskodawcą podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej.

  W przypadku wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą, których operacje mają tę samą liczbę punktów i identyczną wartość wnioskowanej pomocy, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wcześniejsza data wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

  Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie.

  W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 19 ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

  W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, do OR ARiMR, który nie jest właściwy, a następnie ustalono dla nich kolejność przysługiwania pomocy w OR ARiMR, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, we właściwym OR ARiMR, po wnioskach o przyznanie pomocy, których kolejność ustalono zgodnie z § 19 ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

  Niniejsza informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania ma miejsce po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 339). W okresie trwania naboru będą obowiązywały znowelizowane przepisy ww. rozporządzenia. W związku z tym, wnioskodawcy są zobowiązani wypełniać wnioski z uwzględnieniem przepisów ww. nowelizacji rozporządzenia, które wchodzą w życie w dniu 12.04.2013r.

  Informacje na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

  Andrzej Gross
  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Informujemy, iż od dnia 01.04.2013
  zmianie ulegnie adres siedziby
  LGD "Zielone Bieszczady".

  Nowy adres:
  ul. Rynek 27/28,
  Ustrzyki Dolne
  (budynek Husqvarny, obok budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej)

  Pozostałe dane kontaktowe nie ulegną zmianie.  Wsparcie przedsiębiorców na starcie

  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie I edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI PO KL Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.

  Do pobrania:  Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

  Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
  serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu Gminy:
  Czarna, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska i Solina zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych w ramach Osi 4 LEADER objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Zaproszenie do pobrania:  Zarząd Województwa Podkarpackiego
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  "Odnowa i rozwój wsi"
  za pośrednictwem:
  Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
  działającej na terenie gmin:
  Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne

  1. Termin składania wniosków: 14 marzec 2013r. - 29 marzec 2013 r.

  2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00.

  3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

  4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

  5. Kryteria wyboru operacji w tym kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl.

  6. Limit dostępnych środków 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

  7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 601 415 070 w godzinach 7:30 - 15:30.

  8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny uzyska min. 4 punkty z możliwych do uzyskania według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).

  Dokumenty do pobrania:


  Wnioski:  Bieszczadzki Bieg Narciarski "Tropem Żubra"  Ku lepszej przyszłości

     Z przyjemnością informujemy, że 5 grudnia 2012 r. została zawarta umowa nr KCWGiPR/2012/I/FST/7 o dofinansowanie projektu z Funduszu Study Tour. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” umowę podpisała Pani Iwona Woch – Prezes Zarządu. W imieniu Operatora Dotacji - Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - umowę podpisali: Pan Józef Jodłowski – Prezes SEKP oraz Pan Dawid Lasek - Wiceprezes SEKP.

     Wniosek pt. „Ku lepszej przyszłości” złożony 12 lipca 2012 w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, który zyskał pozytywną ocenę komisji konkursowej i dofinansowanie w kwocie 39 600 zł. Planowany termin realizacji projektu to 02-06.2013 r.

     Celem projektu jest stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy jednostkami z obszaru 5 gmin stowarzyszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” (polskich właścicieli punktów noclegowych, punktów gastronomicznych i biur podróży, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych/NGO z terenu działania LGD, tj. gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne) z partnerami szwajcarskimi. Umożliwienie przekazania doświadczeń szwajcarskich przedsiębiorców, władz lokalnych i ngo w obszarze turystyki, które przeniesione i dostosowane do lokalnego rynku przyczyni się do rozwoju regionalnego.

     Głównymi działaniami w ramach projektu jest nawiązanie współpracy polsko-szwajcarskiej, zebranie 15 os. - polskich przedsiębiorców z sektora turystycznego, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego z obszaru LGD oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do zagranicznego partnera, w tym odwiedzenie prężnie działających baz turystycznych zlokalizowanych w Szwajcarii. W ramach podsumowania projektu planuje się zorganizowanie konferencji podsumowującej.  Kolejna edycja "Zimy z Radiem ZET - Start do nart" odbędzie się w Ustrzykach Dolnych w dniach 25,26,27 stycznia na wyciągu narciarskim GROMADZYŃ. Na słuchaczy i wczasowiczów czekają sportowe emocje, konkursy z nagrodami, miasteczko Radia ZET, darmowe testowanie nart firmy Atomic, Polopiryna z gorącą herbatką i fitnessem, zdjęcia HP.

  Dodatkową atrakcją w dniu 26 stycznia będą zawody w skokach na poduchę FLYBAG oraz możliwość skoków indywidualnych.

  SKOKI BIG AIR SKI & SNOWBOARD NA PODUSZKĘ FLYBAG

  26.01.2013 SOBOTA STACJA NARCIARSKA GROMADZYŃ

  !! START 10:00 !!

  PROGRAM
  10-12 SKOKI DLA KAŻDEGO (PIERWSZA SESJA)
  12-13 KWALIFIKACJE
  13-14 FINAŁ BEST TRICK
  14-16 SKOKI DLA KAŻDEGO (DRUGA SESJA)
  ZAPISY UCZESTNIKÓW ONLINE/REGULAMIN/ OŚWIADCZENIA:
  Zapisy od godziny 9:00 w biurze zawodów (26.01.2013)

  https://www.3sadventure.pl/bigair
  flybag-ud@o2.pl

  Opłaty zawodnicze:
  Zawody: 35,- (cały dzień-uczestnictwo w zawodach)
  Pojedyncze skoki: 5,- (brak możliwości uczestnictwa w zawodach)

  ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA PROFILÓW:
  https://www.facebook.com/ Flybag
  https://www.facebook.com/ pages/3Sadventurepl/ 122730607774944

  Kontakt tel: 602217408 / 505593269  Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne chcące założyć organizację pozarządową do zapoznania się projektem „NGO sprawne jak mało kto.
  Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie.

      Projekt „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” i trwa od października 2012r. do czerwca 2015r. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla organizacji pozarządowych.
     Projekt skierowany jest do organizacji działających na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego, przemyskiego oraz miast: Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, a także osób zamieszkujących te powiaty chcących założyć organizację pozarządową.
     W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia oraz doradztwo w czterech Centrach Informacji i Wspierania zlokalizowanych w Rzeszowie, Przemyślu, Lesku i Jaśle. Począwszy od stycznia, co miesiąc, w każdym z punktów odbywać się będą szkolenia wg zgłoszonego zapotrzebowania, związane z prowadzeniem oraz funkcjonowaniem organizacji, z pozyskiwania dla niej funduszy itp..
     Każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania z pomocy doradców - specjalistów z zakresu prawa, księgowości, pozyskiwania funduszy oraz każdej dowolnej tematyki dotyczącej funkcjonowania NGO. Przewidujemy również wsparcie finansowe na zdiagnozowane przez doradców potrzeby np. zaprojektowanie strony internetowej, wydruk plakatów i ulotek informacyjno-promocyjnych, rozmowy z coachem, itd.

  Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać
  w Centrum Informacji i Wspierania w Lesku
  ul. 1000-lecia 1 (pod budkami)
  38-600 Lesko, tel. 13 463 24 49
  e-mail: biurolesko@sprawnengo.pl
  www.sprawnengo.pl


  KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
  W RZESZOWSKIM URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

  W dniu 19.12.2012r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miał miejsce kolejny etap Konkursu Bożonarodzeniowego. Nasza Lokalna Grupa Działania – „Zielone Bieszczady” reprezentowana byłą przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jagódka” z Dwernika w kategorii Obrzęd bożonarodzeniowy. W wyniku oceny przez komisję przyznane zostało wyróżnienie. Gratulujemy i dziękujemy uczestnikom reprezentującym nasze LGD oraz Gminie Lutowiska.  Więcej zdjęć w galerii.


  Świąteczne Spotkanie z LEADEREM - 16.12.2012 r.
  (niedziela), hala sportowo-widowiskowa w Ustrzykach Dolnych.

  Zgodnie z regulaminem konkursu bożonarodzeniowego finał (pracę komisji konkursowej) zaplanowano na godz. 12.00. Następnie ok. 13.00 nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie zgłosiło się 13 KGW z obszaru naszego LGD.
  Ok. 14.00 odbędzie się krótkie Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", głównym tematem spotkania będzie zmiana w budżecie LSR i plany na 2014r.  Dużo zdrowia i radości na Boże Narodzenie i cały Rok życzy
  Zarząd i Pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

  Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.  Zapraszamy na Świąteczne Spotkanie z LEADEREM - 16.12.2012 r.,
  hala sportowo-widowiskowa w Ustrzykach Dolnych

  Święta Bożego Narodzenia, to w tradycji chrześcijańskiej jedno z najważniejszych świąt w roku. Dlatego też w okresie przedświątecznym zaplanowaliśmy organizację imprezy, której najważniejszym elementem będzie finał konkursu pn. "Najsmaczniejsza Potrawa Wigilijna".

  Celem konkursu jest promowanie tradycyjnych potraw wigilijnych oraz zapoznanie z tradycjami świątecznymi z obszaru LGD. Uczestnikami konkursu będą koła gospodyń wiejskich z obszaru LGD "Zielone Bieszczady", tj. gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne.


  Konkurs bożonarodzeniowy - "Najsmaczniejsza potrawa wigilijna"

  Do pobrania:
  - Regulamin
  - Karta zgłoszeniowa  Szkolenia dla młodzieży!

  Na portalu KSOW zamieszczono informację dotyczącą cyklu szkoleń realizowanych w ramach programu "Młodzież w działaniu", adresowanych do młodych ludzi w wieku 16 - 24 lat, którzy działają włączając się w życie swoich wsi i społeczności lokalnych.

  Więcej informacji: http://ksow.gov.pl/news/entry/3660-szkolenie-dla-mlodziezy-dzialaj-skuteczn.html .

  Być może znacie Państwo młodych ludzi, którzy mogliby i chcieli wziąć udział w takich szkoleniach.


  Bezpłatne 2-dniowe szkolenia dla organizacji pozarządowych!

  W listopadzie i grudniu 2012 r. Bieszczadzkie Forum Europejskie organizuje bezpłatne 2-dniowe szkolenia dla organizacji pozarządowych. Są to już kolejne szkolenia w ramach projektu Alpy Karpatom. Więcej informacji: www.alpykarpatom.pl lub www.bfe-lesko.pl.


  Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne,
  które odbędzie się 13 listopada 2012 r. o godz. 12.00
  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

     Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” działająca na obszarze pięciu gmin powiatu bieszczadzkiego i leskiego, tj. gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne planuje realizację międzyregionalnego projektu współpracy wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Brzozowska” oraz Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
     Celem projektu współpracy jest utworzenie Nordic Walking Park - sieci tras do uprawiania Nordic Walking (NW) - formy rekreacji polegającej na marszu ze specjalnymi kijami. Planuje się utworzenie w każdej z gmin 2-3 tras o szacunkowych długościach 5, 10 lub 15 km. Każda z tras ma mieć formę pętli (wyjście i powrót do tego samego punktu). Trasy zostaną oznakowane przy pomocy tablic opisowo-poglądowych oraz znaków kierunkowych malowanych od szablonu w terenie. Stowarzyszenie zwróciło się do Gmin Członkowskich o wstępne wyznaczenie tras z uwzględnieniem ich cech atrakcyjności prozdrowotnej i turystycznej. Ostateczna wersja tras zostanie podana po zweryfikowaniu przez firmę tras według warunków podłoża, ukształtowania terenu i stopnia trudności.
     Założeniem projektu współpracy jest rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe. Operacja będzie miała wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych (rekreacyjnych, sportowych i zdrowotnych) i kulturalnych mieszkańców wsi oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
     Projekt współpracy jest skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe :

  1. Kobiety.
  Lepsza identyfikacja z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności poprzez włączenie się w nowe inicjatywy. Poprawa stanu zdrowia poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia

  2. Mężczyźni.
  Lepsza identyfikacja z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności poprzez włączenie się w nowe inicjatywy. Poprawa stanu zdrowia poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia

  3. Młodzież.
  Pobudzenie aktywności społecznej poprzez integrację międzypokoleniową. Większa aktywność ruchowa poprzez uprawianie nordic walking na poziomach zdrowotnym i sportowym. Podniesienie poziomu wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych obszaru.

  4. Osoby starsze.
  Zapobieganie wykluczeniu osób starszych z życia w społeczności lokalnej poprzez integrację międzypokoleniową i międzyśrodowiskową. Poprawa stanu zdrowia poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia.

  5. Turyści.
  Zainteresowanie turystów krajowych jak i zagranicznych zasobami własnymi zarówno przyrodniczymi jak i kulturowymi poprzez umożliwienie uprawiania turystyki aktywnej i kulturowej.

  6. Osoby ze wskazaniami do rehabilitacji ruchowej lub kardiologicznej.
  Poprawa zdrowia poprzez uprawianie nordic walking zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Szybszy powrót do zdrowia a przez to szybszy powrót do aktywności zawodowej i społecznej.

  Spotkanie poprowadzi Pan Rafał Przyszlak - przedstawiciel Polskiej Federacji Nordic Walking w Polsce.

  Obecność prosimy potwierdzać telefonicznie do dnia 12.12.2012 do godz. 12.00, tel. 601 415 070.  Uwaga przedsiębiorcy

  bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw
  szansa na bezzwrotne dotacje do 64 000 zł

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw organizowane przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie. Dokumenty do pobrania poniżej. Więcej informacji na stronie: www.pigkrosno.pl oraz www.alpykarpatom.pl.

  Do pobrania:
  Zakres tematyczny
  Zaproszenie
  Formularz zgłoszeniowy


  Komunikat!

  Dnia 02.11.2012
  biuro LGD "Zielone Bieszczady"
  będzie nieczynne
  za utrudnienia przepraszamy


  Obowiązek beneficjenta

  Przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej zgodnie z § 5 Umowy przyznania pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, "Beneficjent ma obowiązek złożyć na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej".

  Do pobrania:
  pismo przewodnie
  ankieta monitorująca
  ankieta ewaluacyjna


  Szanowni Państwo,
  proszę o przekazanie informacji do organizacji pozarządowych
  z powiatu leskiego i bieszczadzkiego.

  Bieszczadzkie Forum Europejskie jest Partnerem projektu "Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" realizowanego Przez Fundację Karpacką - Polska.

  Celem projektu jest uwolnienie potencjału socjoekonomicznego obszarów górskich województwa podkarpackiego.

  W ramach projektu Bieszczadzkie Forum Europejskie będzie odpowiedzialne za:

  - cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych,

  - wdrożenie schematu dotacyjnego dla NGO w ramach górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych, co wiąże się z udzieleniem około 130 dotacji dla organizacji pozarządowych.

  Pobierz --> zaproszenie na szkolenie.
  Cztery lata szybko minęły...
  niewielkie zmiany w składzie władz LGD

  14 września 2012 roku zakończyła się czteroletnia kadencja organów władz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi LGD i wybrało nowe władze.

  Rozpoczęcie Zebrania przez Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” Antoniego Szewczyka nastąpiło o godzinie 15.00. Stwierdzono wymagane kworum. W zebraniu wzięło udział 26 członków.

  Podczas posiedzenia dokonano m.in. zmian w LSR i Regulaminie Rady oraz wyboru nowych władz LGD, w skład których wchodzą: 

  Zarząd:

  1. Prezes Zarządu - Woch Iwona
  2. Wiceprezes Zarządu - Gądela Małgorzata
  3. Wiceprezes Zarządu - Budzyk Marcin
  4. Skarbnik - Zawada Danuta
  5. Członek Zarządu - Szewczyk Antoni

  Rada:
  1.Przewodniczący – Marek Sabara
  osoba fizyczna – sektor społeczny

  2. Zastępca Przewodniczącego – Alicja Gruza
  Urząd Gminy Olszanica – sektor publiczny

  3. Sekretarz – Jacek Przybyła
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych – sektor publiczny

  4. Członek – Janusz Demkowicz
  przedsiębiorca – sektor gospodarczy

  5. Członek – Jakub Doliwa-
  Urząd Gminy Lutowiska – sektor publiczny

  6. Członek – Mirosław Oliwko
  Urząd Gminy Solina – sektor publiczny

  7. Członek – Andrzej Kusz
  przedsiębiorca – sektor gospodarczy

  8. Członek – Magdalena Stanisławska
  Stowarzyszenie Społeczne Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy - sektor społeczny

  9. Członek – Magdalena Demkowicz
  osoba fizyczna – sektor społeczny

  10. Członek – Marlena Błyskal
  Urząd Gminy Czarna – sektor publiczny

  11. Członek – Rafał Gnot
  osoba fizyczna – sektor społeczny

  12. Członek – Andrzej Cioć
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych – sektor gospodarczy

  13. Członek – Agata Bartosik
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brzegach Dolnych – sektor gospodarczy

  14. Członek – Katarzyna Dutka
  Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego – sektor publiczny

  15. Członek – Lucyna Sobańska
  osoba fizyczna – sektor społeczny

  16. Członek – Agnieszka Magda-Pyzocha
  osoba fizyczna – sektor społeczny

  Komisja rewizyjna:
  1. Przewodniczący - Mokrzycki Grzegorz
  2. Sekretarz - Regiel Michał
  3. Członek - Kuc Arkadiusz
  Wyróżnienie dla Naszej LGD
  na Targach LGD z Podkarpacia 02.09.2012 w Rzeszowie

  Do tegorocznej edycji "Targów LGD" zgłosiło się 25 lokalnych grup działania z Podkarpacia. Tegoroczna IV już edycja targów odbyła się 2 września br. na ul. 3 Maja w Rzeszowie. LGD zaprezentowały tradycyjne regionalne produkty kulinarne, dorobek historyczny, kulturowy oraz ofertę turystyczną. Wszędzie wspaniale pachniało, a piękne dekoracje przyciągały oczy przechodniów.

  Wydarzenie to było organizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Współorganizatorami imprezy byli również: Urząd Miasta Rzeszowa oraz Polskie Radio Rzeszów.

  Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Lucjan Kuźniar. Wśród zebranych gości byli również: Pani Teresa Kubas-Hul Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Jan Bury Poseł RP, Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Henryk Pietrzak Prezes Polskiego Radia Rzeszów.

  W ramach Targów Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego przeprowadzono konkurs na "Najlepsze stoisko wystawowe" .

  Komisja konkursowa powołana do wyłonienia najlepszego stoiska oceniała:
  a) pomysłowość w aranżacji stoiska,
  b) różnorodność prezentacji wystawowej,
  c) estetykę,
  d) oprawę artystyczną,
  e) zaangażowanie przedstawicieli obszaru LGD (liczba reprezentantów biorących udział w prezentacji).

  Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, drugie miejsce przypadło Lokalnej Grupie Działania "LASOVIA", trzecie miejsce na podium zajęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ".

  Nasze stoisko zdobyło wyróżnienie.
  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: pracownikom i mieszkańcom Gminy Olszanica: Pani Zofii Zdanowicz (mistrzyni gobelinu), Pani Lucynie Pocztańskiej, Pani Krystynie Magdziarczyk, Pani Katarzynie Dudyńskiej, Pani Danucie Konopce, Kapeli "Watra" - Panu Piotrowi Hołubowskiemu oraz Panu Piotrowi Błaszczak, Panu Andrzejowi Kuszowi (mistrzowi bibuły), Panu Rafałowi Gnotowi oraz naszem stażyście - Panu Michałowi Markulis, a także wszystkim gminom członkowskim za przekazanie materiałów promocyjnych.  Więcej zdjęć w galerii.  ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  W dniu 14.09.2012 r. w sali konferencyjnej Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17 o godzinie 15.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Rady i Komisji Rewizyjnej
      z okresu kadencji 2008-2012.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a. ustalenia liczby członków Zarządu,
       b. ustalenia liczby członków Rady,
       c. ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,
       d. wyboru Zarządu,
       e. wyboru Rady,
       f. wyboru Komisji Rewizyjnej,
       g. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminie Rady.
  5. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

  Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków telefonicznie (tel. 601 415 070) lub osobiście w biurze LGD do dnia 11.09.2012 r. do godz. 14.00.  Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru
  16 lipiec 2012 r.- 30 lipiec 2012


  1) Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - na łączną sumę 1 633 536,21 zł –wpłynęły 74 wnioski.
  Limit dostępnych środków finansowych na to działanie 530 165,00 zł., 120% limitu – 636 198 zł.  2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - na łączną sumę 1 608 325,00 zł- wpłynęło 7 wniosków.
  Limit dostępnych środków finansowych na to działanie 600 00,00 zł., 120% limitu – 720 000 zł.

   Zaproszenie na imprezy promocyjne

   współorganizowane przez
   Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady"

   Imprezy odbędą się w następujących terminach:

   Gmina: Data Impreza
   Gmina Solina 06.07.2012r. Solińskie Lato 2012
   Gmina Lutowiska 22.07.2012r. II Bieszczadzkie Święto Jagody
   Gmina Ustrzyki Dolne 10-11.08.2012r. Crock Country - Reaktywacja
   Gmina Czarna 11.08.2012r. Lato w Czarnej
   Gmina Olszanica 24.11.2012r. Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Olszanica    Zarząd Województwa Podkarpackiego
    informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
    w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
    Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,
    które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
    "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
    objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
    za pośrednictwem
    Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
    działającej na terenie gmin:
    Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne


    1. Termin składania wniosków: 16 lipca 2012 r.- 30 lipca 2012

    2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

    ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00.

    3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

    4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl. oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

    5. Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

    6. Limit dostępnych środków 600 000,00 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych).

    7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 601 415 070 w godzinach 7:30 - 15:30.

    8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny uzyskała min. 6 punktów możliwych do uzyskania według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).
     Zarząd Województwa Podkarpackiego
     informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
     w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem
     Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie
     małych projektów
     tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
     w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
     za pośrednictwem
     Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
     działającej na terenie gmin:
     Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne


     1. Termin składania wniosków: 16 lipca 2012 r.- 30 lipca 2012 r.

     2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00.

     3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

     4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

     5. Kryteria wyboru operacji w tym kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl.

     6. Limit dostępnych środków 530 165,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych).

     7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 601 415 070 w godzinach 7:30 - 15:30.

     8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny uzyskała min. 5 punktów możliwych do uzyskania według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).
      Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne


      Do pobrania:
     • Zaproszenie      LATARNICY PILNIE POSZUKIWANI


      Do pobrania:
     • Ogłoszenie      "Na Rzecz Strwiąża"       Nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413
       "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów
       wraz z instrukcją jego wypełniania

       Do pobrania:
      • Instrukcja wypełnainia wniosku
      • Wniosek      Wielka wygrana na Podkarpaciu

      Dnia 15 kwietnia 2012 w Grodzisku Dolnym odbył się wielki finał konkursu wielkanocnego organizowanego w ramach imprezy „TURKI 2012” ogłoszonego w dwóch kategoriach:

      • kategoria A - ,,stół wielkanocny”,
      • kategoria B – „koszyk jajek wielkanocnych”.

      Impreza zorganizowana została przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Do konkursu przystąpiły 23 lokalne grupy działania z Podkarpacia reprezentowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje z obszaru lgd. Przedstawicielem naszej Lokalnej Grupy Działania w obu kategoriach było Koło Gospodyń Wiejskich z Jałowego i Zespół ,,Zamłynianki”.
      W ramach oceny ,,stołu wielkanocnego” zajęliśmy II miejsce, jury konkursowe brało tu pod uwagę estetyką nakrycia stołu, smak i wygląd prezentowanych dań oraz opis słowny przygotowanych potraw. W wyniku oceny koszyka jajek wielkanocnych otrzymaliśmy wyróżnienie, zwracano tu szczególną uwagę na staranność ich wykonania, sposób prezentacji i opis techniki wytwarzania.
      Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady” serdecznie dziękuje wszystkim Paniom i Panom, Członkom KGW z Jałowego i Zespołu ,,Zamłynianki”, którzy brali udział w reprezentacji naszej LGD w niedzielnym konkursie wielkanocnym. Biorąc pod uwagę niesprzyjającą pogodę i trudne warunki stanęliście Państwo na wysokości zadania i przygotowaliście bogato zastawiony stół oraz piękny kosz wielkanocny. Bardzo Państwu dziękujemy za poświęcony trud i wytrwałość.

      Więcej zdjęć w galerii.


      KONKURS WIELKANOCNY 2012 r.

      Dnia 4 kwietnia br. w hali sportowo-widowiskowej w Ustrzykach Dolnych odbył się uroczysty finał konkursu wielkanocnego organizowanego przez Zarząd i biuro LGD „Zielone Bieszczady”. Konkurs realizowany był po raz pierwszy, a jego celem było wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i dekoracji wielkanocnych charakterystycznych dla naszego regionu.
      Do konkursu „Stół Wielkanocny” zgłosiło się 9 kół gospodyń wiejskich z 4 bieszczadzkich gmin: z Lutowisk (4), Ustrzyk Dolnych (3), Czarnej (1) i Olszanicy (1):
      KGW Jałowe, Zespół „Zamłynianki” (I miejsce)
      KGW „Babiniec” z Czarnej (II miejsce)
      Stowarzyszenie KGW „Uherczanie” (III miejsce)
      KGW przy Klubie Seniora „Złota Jesień” w Lutowiskach (specjalne wyróżnienie)
      KGW w Równi (wyróżnienie)
      KGW Ropienka (wyróżnienie)
      KGW w Chmielu (wyróżnienie)
      KGW „JAGÓDKA” w Dwerniku (wyróżnienie)
      KGW w Lutowiskach (wyróżnienie)
      Kapituła konkursowa miała za zadanie wyłonić laureatów konkursu spośród tradycyjnych polskich stołów wielkanocnych uginających się pod ciężarem świątecznych specjałów i pięknych dekoracji. W ocenie kierowano się następującymi kryteriami:

      • estetyka nakrycia stołu,
      • smak prezentowanych potraw,
      • opis prezentowanych produktów (na karcie zgłoszeniowej),
      • estetyka ich wykonania,
      • sposób prezentacji i opis techniki ich wytworzenia.
      • pomysłowość wykonania dekoracji świątecznych,

      Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za poświęcony trud i wytrwałość, pracownikom urzędów gmin oraz ich jednostkom organizacyjnym za pomoc w propagowaniu i przygotowaniu konkursu oraz członkom komisji za pracę przy ocenie.
      Już dziś zapraszamy do udziału w konkursie bożonarodzeniowym.

      Więcej zdjęć w galerii.


      Komunikat

       Szanowni Państwo,

       uprzejmie informujemy, że dnia 22 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

       Tekst rozporządzenia:
      • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/302

      W związku z tym zmienił się m.in. poziom dofinansowania (max.80%) i wzór wniosku na „Małe projekty”, który zamieściliśmy na naszej stronie. Aktualnie pracujemy nad zmianami do Lokalnej Strategii Rozwoju wynikającymi ze zmian powyższych przepisów. Planowany termin ogłoszenia naborów w 2012 r. nie uległ zmianie i będzie to I półrocze 2012 (zgodnie z harmonogramem).
      W zakładce „podział środków” znajdą Państwo informacje o puli środków dostępnych na poszczególne działania. W związku z planowanym naborem w maju br. przeprowadzone zostaną spotkania szkoleniowo-informacyjne w każdej gminie z obszaru LSR.

      Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
      Zarząd oraz pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
      składają najlepsze życzenia
      pomyślności i szczęścia oraz wiele radości
      w ciepłe dni wyczekiwanej wiosny
      Konkurs wielkanocny


       Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
       zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu LGD "Zielone Bieszczady"
       (gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne)
       do udziału w konkursie wielkanocnym.
       Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

       Do pobrania:
      • Regulamin
      • Karta zgłoszeniowa      "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013


      Lista wniosków o dofinansowanie operacji
      w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
      objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”,
      tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, które na Posiedzeniu Rady LGD „Zielone Bieszczady”
      odbytym w dniu 26 lipca 2011r.,
      zostały wybrane do dofinansowania


      Lista wniosków o dofinansowanie operacji
      w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
      objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
      „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”,
      które na Posiedzeniu Rady LGD „Zielone Bieszczady”
      odbytym w dniu 26 lipca 2011r.,
      zostały wybrane do dofinansowania


      Lista wniosków o dofinansowanie operacji
      w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
      objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
      które na Posiedzeniu Rady LGD „Zielone Bieszczady”
      odbytym w dniu 26 lipca 2011r.
      zostały wybrane do dofinansowania


      Lista wniosków o dofinansowanie operacji
      w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
      objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
      które na Posiedzeniu Rady LGD „Zielone Bieszczady”
      odbytym w dniu 26 lipca 2011r.
      nie zostały wybrane do dofinansowania


      Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika Biura LGD

         W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonano wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady”.
         W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty: Pani Wioletty Delmanowicz i Pani Iwony Woch. Umiejętności i doświadczenie, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady” jako warunki bezwzględnie wymagane od kandydata, udokumentowała Pani Iwona Woch.
         W związku z powyższym Pani Iwona Woch otrzymała propozycję zatrudnienia na stanowisku Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady”.      Zarząd Lokalnej Grupy Działania
      "Zielone Bieszczady"
      ogłasza nabór
      na wolne stanowisko pracy
      "Kierownik Biura LGD"


      1. Wymagania konieczne:

      a) wykształcenie wyższe,
      b) staż pracy minimum 2 lata,
      c) udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem w instytucji lub w projekcie,
      d) udokumentowana znajomość problematyki i doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

      2. Wymagania pożądane:

      a) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
      b) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader,
      c) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
      d) prawo jazdy kat. B.

      3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

      a) prowadzenie Biura,
      b) wykonywanie uchwał Zarządu LGD i pośrednio uchwał Walnego Zebrania Członków powierzonych do wykonania Zarządowi Stowarzyszenia,
      c) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu oraz Rady,
      d) przyjmowanie i obsługa interesantów Biura,
      e) obsługa procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze,
      f) prowadzenie archiwum Biura oraz udostępnianie dokumentów z zakresu działania LGD zgodnie z stosownymi przepisami prawa,
      g) sporządzanie protokółów i odpisów podjętych uchwał przez organy LGD i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom,
      h) prowadzenie dokumentacji członków LGD,
      i) nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
      j) nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń,
      k) nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
      l) nadzór nad obsługą wniosków,
      ł) nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
      m) zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
      n) nadzór nad przygotowywaniem i sporządzaniem odpowiednich sprawozdań,
      o) pomoc przy organizacji pracy Rady LGD oceniającej operacje,
      p) przestrzeganie procedur prawa zamówień publicznych,
      r) współdziałanie m.in. z przedstawicielami środków masowego przekazu, samorządami, organizacjami pozarządowymi, innymi LGD,
      s) sporządzanie sprawozdań końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.

      4. Wymagane dokumenty:

      a) życiorys (CV),
      b) list motywacyjny,
      c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
      d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,
      e) oświadczenie o niekaralności.

      5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze LGD w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy (z podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko - Kierownik Biura LGD) i adresu kandydata aplikującego wraz z numerem telefonu do 03.08.2011 r. do godziny 15.30. Adres Biura: ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne. Wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną.
      Aplikacje, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD oraz w siedzibie biura.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz:. 926: późn. zm.)".      Nabory wniosków ogłaszane przez:
      Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady"


      Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

      ogłoszenie o naborze

      termin składania wniosków: 24.06.2011 - 15.07.2011

      formularze wniosków
      kryteria wyboru operacji
      Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

      Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

      ogłoszenie o naborze

      termin składania wniosków: 24.06.2011 - 15.07.2011

      formularze wniosków
      kryteria wyboru operacji
      wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
      Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

      ogłoszenie o naborze

      termin składania wniosków: 24.06.2011 - 15.07.2011

      formularze wniosków
      kryteria wyboru operacji
      Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
      Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      Konkurs na logo KSOW.TV


      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs na a logo internetowego serwisu filmowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod nazwą KSOW.TV. Prace można zgłaszać do 31 marca br.

      Wybrane logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej internetowego serwisu filmowego KSOW.TV. Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa logo.

      Nagroda dla zwycięzcy to 5 tys. złotych.
      Regulamin konkursu <- pobierz (*.pdf)


      Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” została wpisana do rejestru stowarzyszeń 26.09.2009 r. i uzyskała nr KRS. LGD „Zielone Bieszczady” działa na obszarze 4 gmin wiejskich i 1 gminy miejsko – wiejskiej wchodzących w skład powiatów: bieszczadzkiego (3 gminy) i leskiego (2 gminy). Proces budowania Lokalnej Grupy Działania rozpoczął się na początku 2008 r. W procesie tworzenia Stowarzyszenia udział brali przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD odpowiada za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4. LEADER dla obszaru gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. Obecnie w LGD działa aktywnie 24 członków.

      Obszar objęty LSR obejmuje tereny górzyste o dużej wartości przyrodniczej. Teren ten na tle województwa jak i kraju charakteryzuje się czystością środowiska, niskim zagospodarowaniem, oraz małym poziomem zaludnienia stanowiącym jedynie 2,57% ogółu mieszkańców Podkarpacia oraz dużym zalesieniem terenu. Specyficznymi cechami odznacza się przede wszystkim bieszczadzki klimat. Góry te dzieli zarówno od Bałtyku, jak też Morza Czarnego odległość około 600 km. Jest to najbardziej kontynentalny skrawek obszaru Polski. Klimat bieszczadzki został złagodzony poprzez budowę zbiornika wodnego w Solinie. Wpłynęło to na ograniczenie przymrozków w okresie wiosennym i jesiennym oraz wydłużył się okres wegetacji roślin. Atrakcyjne masywy górskie, walory krajobrazowe, Jeziora Solińskie i Myczkowieckie o pierwszej klasie czystości wód wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową stanowią główne atrakcje turystyczne regionu.

      Specyfika obszaru wynika też z niesamowitej mieszanki kulturowej i narodowościowej. Charakterystyczne dla terenu stały się dwie grupy etnograficzne – Bojkowie i Łemkowie. Obydwie grupy były wyznania greckokatolickiego, ale różniły się sposobem ubierania, budowania domów, cerkwi i miały też inny język. Bieszczady, a w tym teren LSR - to jedyny obszar w Europie, gdzie przyroda zastąpiła gospodarkę człowieka. Po 1947 r. Bieszczady, wcześniej przeludnione, przez wiele lat pozostawały niezamieszkałe. Akcja „Wisła” spowodowała niemalże całkowite opustoszenie Bieszczad w wyniku wysiedlenia większości ludności ukraińskiej i Rusinów. W latach 60-tych zaczęli napływać tu pierwsi osadnicy. Ponowne zasiedlenie terenu nastąpiło w wyniku fal osadnictwa zachęcanych dobrze płatną pracą, mieszkaniami jak i kredytami na preferencyjnych warunkach. Bieszczady z w tym obszar LSR dzięki kolejnym migracjom stały się symbolem tolerancji kulturowej, znanym wszystkim Polakom. Specyficzny dla obszaru jest klimat gór jak i bogata kuchnia regionalna.

      W świetle analizy SWOT dla obszaru objętego LSR i po konsultacjach społecznych, dokonano wyboru tematów wiodących, które winny wytyczać kierunek działań LGD:
      1.Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.
      2.Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

      <Wizja obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”:

      Obszar działania naszej Lokalnej Grupy Działania, czyli Bieszczady widzimy jako miejsce turystyki aktywnej i ambitnej z wykorzystaniem walorów kulturowych i naturalnych regionu, jednakże w zgodzie z naturą, w którym zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy oparty jest na czystym środowisku przyrodniczym, dziedzictwie historyczno-kulturowym oraz partnerskiej współpracy samorządów, przedsiębiorstw i organizacji społecznych, która umożliwi obecnym i przyszłym mieszkańcom Bieszczadów warunki do trwałego polepszania jakości życia, a odwiedzającym je turystom warunki do atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji.

      Lokalna Grupa Działania, będąc „właścicielem” Lokalnej Strategii Rozwoju, otrzymując środki na jej realizację, odgrywa główną rolę w procesie jej wdrażania. Wdrażanie LSR odbywa się poprzez:

      -zarządzanie procesem realizacji Strategii;
      -koordynowaniem działań prowadzących do tego celu;
      -przeprowadzanie naboru wniosków o przyznanie pomocy;
      -ocena operacji pod względem ich zgodności ze Strategią oraz wybór operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. pozyskiwanie informacji o postępach w wydatkowaniu środków LSR, zawartych w umowach o przyznaniu pomocy;

      LGD jest odpowiedzialna za nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i na ten cel dysponuje kwotą 3 816 632 zł.

      Co to jest LEADER?
      - LEADER jest programem pomocy bezzwrotnej Unii Europejskiej dla wsparcia obszarów wiejskich. LEADER wspiera te społeczności wiejskie, które starają się poprawić jakość życia i sytuację ekonomiczną swojej wsi, wspólnym wysiłkiem i zgodną współpracą, które stawiają na partnerstwo. Nazwę LEADER tworzą pierwsze litery francuskich słów będących pełną nazwą programu: "Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi".

      Program jest realizowany od 1991 r., LEADER to czwarty etap tego programu. Kolejne etapy wdrażania programu LEADER:

      - LEADER I (1991 - 1994) - sprawdzanie nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich, zróżnicowanie gospodarki obszarów wiejskich (nowy model rozwoju obszarów wiejskich polegający na oddolnym i terytorialnym podejściu oraz partnerstwie).

      - LEADER II (1994 - 1999) - upowszechnienie podejścia wg LEADER I na większym obszarze Unii Europejskiej, większy stopień innowacyjności projektów oraz większa integracja działań, wskazywanie na potrzebę współpracy międzyterytorialnej, w tym międzynarodowej.

      - LEADER+ (2000 - 2006) - Schemat I i II, wspomaganie wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, współpracy międzynarodowej i tworzenia sieci współpracy.

      LEADER (2007-2013) - w trakcie realizacji. W latach 2007–2013 „Leader” nie jest jak w poprzednich latach osobnym programem, lecz został włączony w główny nurt programowania finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jako oś IV tego programu.

      Wśród podstawowych cech „leaderowskiego” podejścia należy przede wszystkim wymienić:
      - zaangażowanie lokalnych społeczności we wspólne przedsięwzięcia;
      - oddolne podejście;
      - partnerstwo uczestników poszczególnych działań;
      - zintegrowane podejście;
      - tworzenie powiązań i sieć współpracy;
      - innowacyjność;      Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
      w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - oś IV LEADER
      Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie