''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


KontaktLokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"


Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

Orelec 35

38-623 Uherce Mineralne

Tel: 513 852 200

E mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej

tel: +48 513 852 370

E-mail: bieszczadzkasas@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/BieszczadzkaSAS

booking: http://www.booking.com/Share-MUkJxr