''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Obszar działania
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”Obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”Więcej informacji:
Opis obszaru planowanego do objęcia LSR w tym opis spójności tego obszaru(dokument .pdf)