''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nordic Walking ParkTrzy lokalne grupy działania z Podkarpacia - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska", Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja oraz nasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zrealizowały w latach 2013 - 2015 międzyregionalny projekt współpracy o nazwie: NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Celem szczegółowym projektu współpracy było utworzenie certyfikowanych tras do uprawiania nordic walking - wytyczenie i oznakowanie szlaków, co przyczyniło się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Celem ogólnym projektu współpracy był rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe.

W ramach naszych zadań powstało 5 parków NW, w każdej z gmin członkowskich, na które serdecznie zapraszamy!


Sieci tras