''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


PublikacjePrzykłady dobrych praktyk - operacje zrealizowane
Dobre praktyki - folder
Dobre praktyki cz. 2- folder

"Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki dziedzictwa i kulinariów"- projekt współpracy w ramach PROW 2014-2020
Smak na produkt