''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Władze StowarzyszeniaZarząd (stan od 26.05.2023)


1. Iwona Woch - Prezes Zarządu
2. Marlena Błyskal - Wiceprezes Zarządu
3. Irena Kijanka - Wiceprezes Zarządu
4. Grzegorz Mokrzycki - Skarbnik
5. Danuta Zawada - Członek ZarząduOrgan Decyzyjny - RADA (stan od 26.05.2023)


1. Marek Sabara - publiczny
2. Lucyna Sobańska - gospodarczy
3. Jakub Doliwa - publiczny
4. Alicja Marcinkowska - publiczny
5. Anna Janocha - publiczny
6. Piotr Sura - gospodarczy
7. Janusz Demkowicz - gospodarczy
8. Rafał Gnot - społeczny
9. LeAnn Dudka - publiczny
10. Elżbieta Nitka - gospodarczy
11. Michał Przepióra - gospodarczyKomisja Rewizyjna (stan od 19.06.2020)


1. Bartłomiej Kądziołka
2. Marian Kurasz
3. Arkadiusz Kuc